« Najít podobné dokumenty

Obec Bílý Potok - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílý Potok.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejné schůze konané dne 24.6.2019
Obec Bílý Potok
<br> Obecní úřad: Bílý Potok 337,46362 Telefon: +420 482 323 368
<br> E-mail: obec©bi|ý-potok.cz
<br> IDDS: 4nrb5j4
<br> Ze zasedání zastupitelstva obce Bílý Potok,konaného dne 24.6.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ <.>
<br> Přítomnízastupitelé (9): XXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX.Počet přítomných občanů: XX
<br> ?SÍŽÚLQ — UĚCLHŠ
<br> Zastupitelstvo obce Bílý Potok určuje ověřovatele zápisu Šárku Blechovou a Janu Šádkovou <.>
<br> Zastupitel JiříBat'ka Mgr.Šárka Viadimír Ing.XXXX XXXXX XXXX Mgr.XXXXXX XXXXXXXX Hanzl XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX Mráčková
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Pro X X )( X X X X
<br> X
<br> Proti
<br> Zdržel
<br> Zastupitelstvo obce Bílý Potok určuje zapisovatele Jana Hrnčíře <.>
<br> Zastupitel JiříBaťka Mgr.XXXXX XXXXXXXX XXX.XXXX XXXXX XXXX Mgr.XXXXXX XXXXXXXX Hanzi XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX Mráčková
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Pro )( X X X X X
<br> X
<br> Proti
<br> Zdržel
<br> Zastupitelstvo obce Bílý Potok určuje navrhovatele usnesení Andreu Mráčkovou <.>
<br> Zastupitel JiříBat'ka Mgr,XXXXX XXXXXXXX Ing.XXXX XXXXX XXXX Mgr.XXXXXX XXXXXXXX Hanzl XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX Mráčková
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Pro X X X X )( X X
<br> X
<br> Proti
<br> Zdržel
<br> 76/2019 —- SCHVALUJE
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje takto navržený program <.>
<br> 1.Zahájení,určení ověřovatelů zápisu a navrhovatelů usnesení <.>
<br> 2.Návrh schválení závěrečného účtu obce bílý Potok za rok 2018 <.>
<br> 3.Návrh schválení rozpočtového opatření č.I/2019 — dotace volby EU
<br> 4.Návrh schválení prodeje akcií <.>
<br> 5.Návrh schválení nařízení o zákazu podomního prodeje <.>
<br> 6.Návrh schválení společného financování sociálních služeb (DSO)- XXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Návrh schválení pronájmu obecních bytů \: RZ — Jizerky <.>
<br> 8.Pověření kontrolní komise kontrolou plnění vyhlášky o odpadech <.>
<br> 9.Diskuze <.>
<br> 10.Závěr <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3135302

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílý Potok      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz