« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Bačov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img20190712_12373670.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Váš dopis zn.: ---
<br> Ze dne: ---
<br> Č.j.: JMK 99160/2019
<br> Sp.zn.: 5 — JMK 99160/2019 OŽP/Mož Vyřizuje: Možný
<br> Telefon: 541651557
<br> Datum: 08.07.2019
<br> Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle 5 77a odst.4 písm.e) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") oznamuje v souladu s ustanovením & 38 odst.3 zákona,že byl vypracován a ke schválení předložen návrh plánu péče o přírodní památku Bačov na Období 2020 — 2027 <.>
<br> Plán péče navrhuje Opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany v tomto zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu <.>
<br> S návrhem plánu péče se lze seznámit na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,Žerotínovo náměstí 3,4.poschodí,dveře č.412—1,vždy v úřední dny pondělí,středa od 8 do 17 hod <.>,nebo i vjíném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.číslo 541 651 557),na webových stránkách krajského úřadu (www:kr-jihomoravsky.cz) v kapitole „Životní prostředí / OŽP Odbor životního prostředí/ Projednávané návrhy plánů péče O přírodní památky a přírodní rezervace" a v úředních dnech rovněž na odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice <.>
<br> Město Boskovice a vlastníci dotčených pozemků mohou své případné připomínky knávrhu plánu péče uplatnit v písemné podobě u Krajského úřadu Jihomoravského kraje,odboru životního prostředí,Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno,a to nejpozději do 09.08.2019.V případě,že tak neučiní,bude zdejší orgán ochrany přírody vycházet z předpokladu,že se s návrhem plánu péče o přírodní památku Bačov na období 2020 — 2027 seznámili a nemají vůči jeho obsahu žádných výhrad <.>
<br> vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> 12.[...

Načteno

edesky.cz/d/3135279


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz