« Najít podobné dokumenty

Městys Včelákov - Veřejná vyhláška-vyhláška-stavební povolení rekonstrukce silnice Petrkov-Včelákov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Včelákov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-vyhláška-stavební povolení rekonstrukce silnice Petrkov-Včelákov
Adresa:
<br> Město Hlinsko
<br> Poděbradovo náměstí 1
<br> 539 23 Hlinsko
<br> Tel: 469 315 311
<br> Fax: 469 319 255
<br> E – mail: mesto@hlinsko.cz
<br> Bankovní spojení:
<br> KB Chrudim
<br> 19–623531/0100
<br> IČO: 00270059
<br> Spisová značka: S-SÚ/39695/2019/7
<br> Strana 1 (celkem 7)
<br>
<br> Městský úřad Hlinsko *MUHLX00G3TWX*
Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
<br> stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,Hl insko
<br>
<br>
<br> Váš dopis ze dne: 3.6.2019 Vaše značka:
<br> Č.j.: Hl 46009/2019/SÚ Spisová značka: S-SÚ/39695/2019/7
<br> Opráv.úřed.osoba: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXX Spis.znak – skart.znak/lhůta: XXX/AXX
<br> Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 7 str./ 0
<br> E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 11.7.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Hlinsko,stavební úřad,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
<br> pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním
<br> řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 3.6.2019
<br> podal
<br> Pardubický kraj,Krajský úřad,Odbor majetkový,stavebního řádu a investic,IČO 70892822 <,>
<br> Komenského náměstí č.p.125,Pardubice-Staré Město,530 02 Pardubice 2,kterého zastupuje
<br> Správa a údržba silnic Pardubického kraje,IČO 00085031,Doubravice č.p.98,533 53 Pardubice
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodov...

Načteno

edesky.cz/d/3135148

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Včelákov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz