« Najít podobné dokumenty

Městys Cerhenice - Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Sokoleč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Cerhenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná-vyhláška.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby,územního plánování a životního prostředí
<br>.Oddělení stavebního úřadu a územního plánování !; ' tel.325 600 270,fax.325 614 486,e-mail: vystavba©mesto-podebrady.cz
<br> C.j.: MEUPDY/0042324NZUP/2019/MNo Poděbrady,dne 8.7.2019 Spis.zn.: MEUPDY/0008016NZUP/2019/MNo Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX Ukl.Zn.: 326.1 E-mail: uap©mesto-podebrady.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Sokoleč
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor výstavby,územního plánování a životního prostředí,oddělení stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "úřad územního plánování"),který jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,ve smyslu ustanovení 5 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti a rozhodnutí zastupitelstva obce Sokoleč o pořízení Územního plánu Sokoleč,na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s š 47 odst.1 stavebního zákona návrh zadání Územního plánu Sokoleč <.>
<br> V souladu s 5 47 odst.2 stavebního zákona oznamuje úřad územního plánování (pořizovatel) projednání návrhu zadání Územního plánu Sokoleč <.>
<br> Pořízení Územního plánu Sokoleč bylo schváleno zastupitelstvem obce Sokoleč dne 14.11.2018 usnesením č.18/12/2018 <.>
<br> Návrh zadání Územního plánu Sokoleč je zpracován podle Přílohy č.6 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územních analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti <.>
<br> Návrh zadání Územního plánu Sokoleč bude v souladu s 5 47 odst.2 a 5 20 odst.1 stavebního zákona a v souladu s 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení této vyhlášky
<br> v termínu od 11.7.2019 do 9.8.2019
<br> - v tištěn...
NÁVRH-ZADÁNÍ-ÚP-Sokoleč.pdf
NÁVRH ZADÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU SOKOLEČ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh zadání zpracován podle ust.§ 47 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,ust.§ 11 a přílohy č.6 vyhlášky č.500/2006
Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti <.>
Obsahuje pokyny pro vypracování územně plánovací dokumentace,pro řešení střetů a zájmů
a problémů v území a pro stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot <.>
<br>
Červen 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady
odbor výstavby,územního plánování a životního
prostředí <,>
oddělení stavebního úřadu a územního plánování –
úřad územního plánování
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady
tel.: 325 600 262
e-mail: uap@mesto-podebrady.cz
<br>
<br> Správní orgán vydávající Obec Sokoleč
územní plán: Poděbradská 51
290 01 Sokoleč
zastoupení: Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta
<br>
<br> Vypracovala: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
Spolupráce: Ing.Vladivoj Řezník
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
<br> Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Sokoleč podle § 47 odst.5) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> Dne……………………………….číslo usnesení……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
………………………… ……………………… <.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
starosta místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br>
(razítko – kulaté „obce“)
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br> a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce,vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu,včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území <,>
v požadavcích na změnu charakteru obce,jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury
1.požadavky na urbanistickou koncepci,zejména na prověření plošného a prostorové...
výkres-záměrů.pdf
GSPublisherVersion 0.0.100.100
<br> 29.1
<br> 621/209
<br> 30/1
<br> 30/3
31
<br> 12/2
<br> 14
<br> 15/1
<br> 15/2
<br> 29/2
<br> 16/3
<br> 16/4
<br> 17
<br> 18/1
<br> 1/1
<br> 1/2
<br> 2
<br> 46/3
<br> 47
<br> 52
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 56
<br> 57
<br> 60
<br> 62
<br> 63
<br> 70/2
<br> 71
<br> 72
<br> 73
<br> 74/1 74/2
<br> 75/1
<br> 75/2
<br> 76
<br> 87
<br> 88
<br> 89
<br> 90/1
<br> 90/2
<br> 107
<br> 108/1
108/2
<br> 109
<br> 110
<br> 111
<br> 112
113
<br> 139
<br> 140
<br> 141
<br> 142/1
142/2
<br> 143/1
143/2
<br> 198
<br> 199
<br> 200
<br> 201
<br> 202
<br> 203
<br> 204
<br> 205
<br> 206
207
<br> 230
<br> 232
<br> 165
<br> 166
<br> 167
<br> 168
<br> 169
<br> 170
<br> 171
<br> 172
<br> 263
<br> 264
<br> 266
<br> 267
<br> 272
<br> 273
<br> 274
<br> 275
<br> 277
<br> 278
<br> 48/16
<br> 48/17
<br> 48/19
<br> 48/20
<br> 48/21
<br> 48/22
<br> 48/23
<br> 18/5
<br> 1/2
<br> 2/1
<br> 2/2
<br> 3/1
<br> 48/14
<br> 3/2
<br> 4/1
<br> 4/2
<br> 57/3
<br> 58/1
<br> 58/2
<br> 58/3
<br> 58/458/5
<br> 58/6
<br> 58/7
<br> 83/1
<br> 83/2
<br> 83/3
<br> 83/4
<br> 83/5
<br> 159/5
<br> 162/1
<br> 163/1
<br> 163/2
<br> 163/3
<br> 163/4
<br> 200/1
<br> 200/2
<br> 159/4
<br> 200/3
<br> 461/3
<br> 461/4
<br> 461/6
<br> 461/7
<br> 461/9
<br> 461/10
<br> 461/11
<br> 469/15
<br> 469/17
<br> 469/18
<br> 469/19
<br> 469/20
<br> 469/
21
<br> 470/2
<br> 470/5
<br> 470/6
<br> 621/216
<br> 621/217
<br> 48
<br> 49
<br> 50
<br> 51
<br> 97
<br> 98 99
<br> 64
<br> 67/1
<br> 67/2
<br> 68
69
<br> 70/1
<br> 77
<br> 78
<br> 79
<br> 80
<br> 81
<br> 82/1
<br> 82/2
<br> 83
<br> 84
<br> 96
<br> 34
<br> 35/1
<br> 35/2
<br> 91
<br> 92
<br> 93
<br> 94
<br> 95
<br> 44/1
<br> 44/2
<br> 44/3
<br> 44/4
<br> 45
<br> 46/1
<br> 46/2
<br> 154
<br> 156/1
<br> 114
<br> 116
<br> 117
<br> 119
<br> 120
<br> 121
<br> 123
<br> 146
<br> 148
<br> 149
<br> 150
<br> 145
<br> 173/2
<br> 174/1
<br> 174/2
<br> 175
<br> 176
<br> 177
<br> 178
<br> 179
<br> 180
<br> 279
<br> 280
<br> 281
<br> 283
<br> 284
<br> 287
<br> 288
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3135106

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Cerhenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz