« Najít podobné dokumenty

Město Kladruby - Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kladruby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
<br> ©
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
<br> Zadavatel: Město Kladruby
<br> Sídlo: náměstí Republiky 89,349 61 Kladruby Zastoupena: Hanou Floriánovou,starostkou města |c: 00259888,DIČ 0200259888
<br> tel.č.: +420 374 616 711,+420 604 880 420 E-mail: obccGEkladrubvcz,starostaíůkladrubvcz
<br> Vás vyzývá jako uchazeče 0 Výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou výzvou k podání nabídky na akci:
<br> „Oprava kapličky v části obce Milevo — Letapa“
<br> Odůvodnění zvoleného způsobu zadání
<br> Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se dle ustanovení 5 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.Zakázka je zadávána v souladu s ustanovením % 6 ZVZ,tj.zásad transparentnosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace <.>
<br> 1) Identifikační údaje zadavatele
<br> Název.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Město Kladruby
<br> Sídlo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.náměstí Republiky 89,349 61 Kladruby Zástupce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXX XXXXXXXXXX,starostka města
<br> IČO.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.00259888
<br> DIČ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0200259888
<br> Osobou zmocněnou k jednání ve věcech smluvních,kontaktní osoba zadavatele je p.Hana Floriánova,starostka města
<br> Telefonní spojení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 374 616 711,604 880 420
<br> E-mail.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> obec©kiadrubv.cz,starosta©kladrubvc...
Obsah vyvěšení
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
<br> ©
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
<br> Zadavatel: Město Kladruby
<br> Sídlo: náměstí Republiky 89,349 61 Kladruby Zastoupena: Hanou Floriánovou,starostkou města |c: 00259888,DIČ 0200259888
<br> tel.č.: +420 374 616 711,+420 604 880 420 E-mail: obccGEkladrubvcz,starostaíůkladrubvcz
<br> Vás vyzývá jako uchazeče 0 Výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou výzvou k podání nabídky na akci:
<br> „Oprava kapličky v části obce Milevo — Letapa“
<br> Odůvodnění zvoleného způsobu zadání
<br> Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se dle ustanovení 5 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.Zakázka je zadávána v souladu s ustanovením % 6 ZVZ,tj.zásad transparentnosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace <.>
<br> 1) Identifikační údaje zadavatele
<br> Název.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Město Kladruby
<br> Sídlo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.náměstí Republiky 89,349 61 Kladruby Zástupce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXX XXXXXXXXXX,starostka města
<br> IČO.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.00259888
<br> DIČ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0200259888
<br> Osobou zmocněnou k jednání ve věcech smluvních,kontaktní osoba zadavatele je p.Hana Floriánova,starostka města
<br> Telefonní spojení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 374 616 711,604 880 420
<br> E-mail.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> obec©kiadrubv.cz,starosta©kladrubvc...

Načteno

edesky.cz/d/3135088

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kladruby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz