« Najít podobné dokumenty

Město Košťany - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – č.: UTP/073/2019 a jeho podmínkách Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Košťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – č.: UTP/073/2019 a jeho podmínkách Stáhnout
_Ě STS KÝ Ú ŘAD ' Čis dopor.|||||i||i|||||||||||||||||||i|lil Koš_ť_ř.9_v id)
<br> Epraajviclčl
<br> 6828/UTP/2019-UTPM Dogo —B 07 231g Cj.: UZSVM/UTP/5491/2019-UTPM ' ' - _
<br> ' Jíří,ďy _ Ukl znak C].<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /Z/' | 0/7?
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových _ odbor Odloučené pracoviště Tep/ice,Husitská 1071/2,415 02 Tep/i 3m;.<.>
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.UTP/07312019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Košťany
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 9 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 15.července 2019
<br> výběrové řízení s aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále „prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemek - pozemková parcela č.1032 o výměře 176 m2,druh pozemku — ostatní plocha,způsob využití — jiná plocha,způsob ochrany — 0
<br> v katastrálním území Košťany,obec Košťany,vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek p.p.č.1032 se nachází na jihovýchodním okraji města Košt'any vulici Kamenný Pahorek.Je částečně oplocen a je využíván jako společný travnatý dvůr kdomům č.p.334 (bydlení) a č.p.336 (bydlení),tyto domy stojí na sousedních pozemcích st.p.č.427 a st.p.č.419/1 — vlastníkem těchto pozemků je město Košt'any <.>
<br> Vstup na převáděný majetek je možný skrze výše uvedené bytové domy,které stojí na sousedních pozemcích nebo od veřejné komunikace strmou ce...

Načteno

edesky.cz/d/3135059

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Košťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz