« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - Krajský úřad Zlín0021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský úřad Zlín0021
Krajský úřad Zlínského kraje IČO: 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 371
761 90 Zlín e-mail: lucie.skvarilova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 24.července 2018 Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX ŽPZE-LS
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí,v platném znění – zahájení zjišťovacího řízení
<br>
<br> Záměr: Skladovací a provozní budova,Flintstore s.r.o <.>
<br> Oznamovatel: Flintstore s.r.o <.>,Kvítková 4703,760 01 Zlín,IČO 08011435
<br> Umístění záměru: Zlín,k.ú.Malenovice u Zlína č.p.970/62,970/63,1031/1,1031/2,1031/3 <,>
1031/7,1031/8,1031/9,1032/1,1032/7,1121/1,1121/2,1122,1123,1124 <,>
1750,2004/2,2004/5,2004/6,2004/7
<br> Jako příslušný úřad Vám zasíláme v příloze Oznámení zpracované podle přílohy č.3 k zákonu
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),v platném znění,záměru podle § 6 odst.7
cit.zákona a sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto
zákona <.>
<br> Dotčené Statutární město Zlín žádáme ve smyslu § 16 odst.2 citovaného zákona o neprodlené
zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet,na úřední
desce.Minimální doba zveřejnění je 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst.2 zákona
o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším
možném termínu <.>
<br> Dále žádáme dotčené územní samosprávní celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst.8
cit.zákona o zaslání vyjádření k oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení dle § 16,tj.do 12.srpna 2019.V souvislosti s platnou novelou zákona,která vstoupila
v účinnost 1.dubna 2015,Vás žádáme,abyste ...

Načteno

edesky.cz/d/3134964


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz