« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - Krajský úřad Zlín0022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský úřad Zlín0022
Ing.XXXXX XXXXX posuzování vlivů na životní prostředí
<br> IČO: XXX XX 393 +420 777 678 270
<br> www.gresl-eia.cz josef@gresl-eia.cz
<br> SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ BUDOVA <,>
FLINTSTORE,S.R.O <.>
<br> oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel:
<br> AIP,spol.s r.o <.>
<br> Dlouhá 5617
<br> 760 01 Zlín
<br>
<br> Datum zpracování:
<br> 8.7.2019
<br>
<br> Zpracovatel:
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle ustanovení § 19 zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí (rozhodnutí MŽP o udělení autorizace č.j.58610/ENV/12
<br> ze dne 11.7.2012,rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j.3198/ENV/17 ze dne 15.2.2017)
<br>
<br> Oznámení záměru Skladovací a provozní budova,Flintstore,s.r.o <.>
<br>
<br> 2
<br> OBSAH
ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> Seznam zkratek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> B.ÚDAJE O ZÁMĚRU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> B.I.Základní údaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/3134963

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz