« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - Krajský úřad Zlín0023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský úřad Zlín0023
Přílohy oznámení záměru Skladovací a provozní budova,Flintstore,s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX posuzování vlivů na životní prostředí
<br> IČO: XXX XX 393 +420 777 678 270
<br> www.gresl-eia.cz josef@gresl-eia.cz
<br>
<br>
<br> PŘÍLOHY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
<br>
<br>
SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ BUDOVA <,>
FLINTSTORE,S.R.O <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha 1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha 2 Stanovisko orgánu ochrany přírody,pokud je vyžadováno podle § 45i odst.1 zákona
o ochraně přírody a krajiny

Načteno

edesky.cz/d/3134962

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz