« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Informace o podání žádosti - Ing. Luboš Čermák

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o podání žádosti - Ing. Luboš Čermák
A,R k k M' t k' '“ dR k 'k V & oml es s yura a OVlll
<br> M Ě S T 3 K Ý Ú Ř A D Odbor Zivotnlho prostredi
<br> Informace o podání žádosti
<br> Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí informuje v souladu s 5 30 odst.1 písm.1) zák.č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů,že dne 8.7.2019 byla podána žádost fyzické osoby Ing.Luboše Čermáka,o vydání závazného stanoviska,dle 5 11 odst.3 citovaného zákona k umístění a provedení stavbu-j z hlediska ochrany ovzduší pro umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší — krbová kamna () celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW,včetně na pozemku p.č.st.1117,2980/7 v k.ú.Rakovník <.>
<br> Městský uřad Rakovník odbor životního prostředí
<br> giga _.7_„„ „ "7"/
<br> Jéw % XXXXX XXX ová referent ochrana ovzduší a odpadové hospodářství
<br> oprávněná úřední osoba
<br> Vyvěšeno dne: 12.7.2019 (včetně zveřejnění na www.město—rakovnik.cz — Uřední deska)
<br> Sejmuto dne:
<br> Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník,tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta©murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnikcz

Načteno

edesky.cz/d/3134643

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz