« Najít podobné dokumenty

Obec Nemotice - Přehled usnesení 5/ZO/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nemotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled usnesení 5/ZO/2019
Přehled usnesení zastupitelstva obce Nemotice konaného dne 27.3.2019 v 17.30 hod <.>
<br> 1/5/ZO/2019 – zastupitelé berou na vědomí jmenování zapisovatele zasedání <.>
2/5/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují ověřovatele zápisu <.>
3/5/ZO/2019 - Zastupitelé berou na vědomí usnesení z minulého zasedání <.>
4/5/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.1
5/5/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují pravomoci starosty dle zákona o obcích <.>
6/5/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují smlouvu o smlouvě budoucí č.1030049386/001
7/5/ZO/2019 – Zastupitelé berou na vědomí zprávu z přezkoumání hospodaření za rok 2018
8/5/ZO/2019 – Zastupitelé schvalují výši odměn za výkon funkce
9/5/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují Dohody o provedení práce
10/5/ZO/2019 - Zastupitelé berou na vědomí uspořádání soutěže „Běh o Velikonočního beránka“
11/5/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují navýšení ceny vodného od 1.7.2019 na částku 36,-Kč
za 1m3
12/5/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují zapůjčení sokolovny a finanční dar na Maškarní ples

Načteno

edesky.cz/d/3134384


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nemotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz