« Najít podobné dokumenty

Obec Nemotice - Přehled usnesení 6/ZO/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nemotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled usnesení 6/ZO/2019
Přehled usnesení zastupitelstva obce Nemotice konaného dne 26.6.2019 v 18.00 hod <.>
1/6/ZO/2019 – zastupitelé obce berou na vědomí jmenování zapisovatele zasedání <.>
2/6/ZO/2019 - Zastupitelé obce Nemotice schvalují ověřovatele zápisu <.>
3/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují navržený program <.>
4/6/ZO/2019 - Zastupitelé obce Nemotice berou na vědomí usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce <.>
5/6/ZO/2019 - Zastupitelé obce Nemotice berou ne vědomí rozpočtové opatření č.2 a č.3
6/6/ZO/2019 - Zastupitelé obce Nemotice schvalují Závěrečný účet obce Nemotice za rok 2018 s výhradou <.>
7/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují účetní závěrku obce Nemotice za rok 2018
8/6/ZO/2019- Zastupitelé schvalují smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Nemotice a společností Eon <.>
9/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Nemotice a společností Eon <.>
10/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují Nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor na Sokolovně A.Procházky <.>
11/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují prodej pozemků p.č.1611/14,1611/15,1611/8 a 1611/9 zájemci č.1
12/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují cenu pozemků 30Kč/m2 <.>
13/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují vyvěšení záměru o prodeji pozemku p.č.68/2,56/2
14/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují vyvěšení záměru o prodeji pozemku p.č.1824/1
15/6/ZO/2019 - Zastupitelé berou na vědomí informace o stavu projektu kanalizace a náhradním zdroji vody <.>
16/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují Plán rozvoje sportu v obci Nemotice <.>
17/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují příspěvek pro Charitu Bučovice a Slavkov u Brna ve výši 4 tis.Kč <.>
18/6/ZO/2019 - Zastupitelé schvalují uspořádání dvou akcí v rámci kulturního léta <.>
19/6/ZO/2019 - Zastupitelé berou na vědomí delegáta na oslavy výročí 120 let SDH Nemotice <.>
20/6/ZO/2019 - Zastupitelé berou na vědomí zaslání výzvy na odstranění sutin <.>
21/6/ZO/2019 - Zastupitelé berou na vědomí příspěvek ohledně hlášení poruch na vodovou <.>

Načteno

edesky.cz/d/3134383

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nemotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz