« Najít podobné dokumenty

Obec Kuželov - Záměr č.5/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuželov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č.5/2019
ZÁMĚR OBCE KUŽELOV č.5/2019
<br> Obec Kuželov zveřejňuje záměr uzavření dodatku č.1.k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p.č.st.177,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 684 m2,jehož součástíje stavba č.p.69 — rodinný dům,vše ležící v k.ú.Kuželov,obec Kuželov a zapsáno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Hodonín na LV č.10001,předem určenému zájemci za účelem bydlení <.>
<br> Oběane se mohou vyjádřit k záměru na adrese Obecního úřadu v Kuželově nejpozději do 29.7.2019
<br> Bližší podrobnosti a nahlédnutí do katastrální mapy je možné na Obecním úřadě v Kuželově v úředních hodinách,nebo na tel.čísle 725 1 11 191
<br> Obec Kuželov ; Kuželov 125 “; 953—3 Hrubá Vrbka ;- 3301005414701 _*- Milan ostelanský
<br> starosta obce Kuželov
<br> Příloha: — plánek umístnění pozemku p.č.st.177
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.07.2019 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 12.07.2019 Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
<br> Zodpovědná osoba za vyvěšení: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Příloha k Záměru obce Kuželov č.X/XXXX
<br> plánek umístnění - pozemku p.č.st.177
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.07.2019 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 12.07.2019 Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
<br> Zodpovědná osoba za vyvěšení: XXXXX XXXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3134382

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuželov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz