« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovka - Veřejná vyhláška - stanovení úpravy dopravního značení MK Bukovka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_691480210_0_43615_mesto_vv_oop_STANOVENI (1).pdf (455.06 kB)
nám.Republiky 12,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100,tel.: +420 466 859 366,fax:: 466 859 352,e-mail:
posta@mmp.cz,www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 - 17 hodin,úterý a čtvrtek 8 - 15,30 hodin,pátek 8 – 14,30 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 43615/2019 OD6
Č.j.: MmP 73025/2019 OD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 11.července 2019
<br>
k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Obecní úřad Bukovka,Bukovka 28,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 00273422
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE-33829-1/ČJ-2019-170606 dne 2.května 2019
<br>
s t a n o v í
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,jedná se označení změny místní úpravy provozu na
místní obslužné komunikaci v obci Bukovka vedoucí ke hřbitovu <.>
Žadatel: Ing.XXXX XXXXXXX,Husova XXXX,XXX XX Pardubice,Bílé Předměstí,IČ: 88517021 <.>
<br>
V souvislosti s tímto je stanoven...

Načteno

edesky.cz/d/3134381

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz