« Najít podobné dokumenty

Obec Dírná - zápis ze ZO 8.7. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dírná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis ze ZO 8.7. 2019.pdf (171.45 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dírná ze dne 8.7.2019
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX
<br> Omluven: XXXXXX XXXXXXX,ing.XXXX XXXXXX
<br> Hosté: O
<br> Přizváni: X
<br> Místo konání: budova bývalého obecního úřadu Záříčí
<br> Program:
<br> Přednesení a odsouhlasení programu.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu stávajícího jednání.Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva <.>
<br> :ŘPUEUH
<br> Rozpočtové opatření č.4 <.>
<br> (II
<br> Podklady pro GDPR — prohlášení () mlčenlivosti.Provozní řád informační techniky <.>
<br> 9“
<br> 7.Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.8.Kalkulace cen vody,podklady ze svazku obcí Naše voda.9.Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě — oprava vodovodu u bytovek.10.Plán sportovišť.11.Různé.- Kronika obce k nahlédnutí - Kaplička v Závsí
<br> Ad 1)
<br> Starostka obce seznámila přítomné s programem zasedání 20 <.>
<br> K předloženému a přednesenému programu neměl nikdo žádné připomínky ani doplňující body.* _
<br> Us.č.1/6/19 Pro 7 Proti 0
<br> Ad 2) _
<br> OvěřOvateli zápisu byli navržení XXX XXXXXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX jako stálá zapisovatelka.Všichni navržení byli schválení <.>
<br> ZO souhlasí s navrženými ověřovateli a se zapisovatelkou <.>
<br> Us.č.2/6/19 Pro 7 Proti 0
<br> Ad 3) K zápisu z minulého jednání 20 nebyly žádné připomínky.ZO bere na vědomí <.>
<br> Ad 4)
<br> Starostka obce předložila zastupitelům rozpočtové opatření č.4 <.>
<br> ZO souhlasí <.>
<br> Us.č.3/6/19 Pro 7 Proti 0
<br> Ad 5) Podklady pro GDPR — prohlášení o mlčenlivosti.Na vědomí,podepsané prohlášení <.>
<br> Ad 6)
<br> Starostka obce seznámila zastupitele Provozním řádem informační techniky.Zastupitelstvo obce souhlasí s provozním řádem IT <.>
<br> Us.č.4/ 6/ 19 Pro 7 Proti 0
<br> Ad 7)
<br> Zastupitelé obce byli seznámení se Základními pravidly postupů souvisejících se zpracováním osobních úd...

Načteno

edesky.cz/d/3134376

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dírná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz