« Najít podobné dokumenty

Obec Horka - Schválený závěrečný účet obce Horka za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce Horka za rok 2018
Obec Horka IČO: 00270121
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2018 Fenix 841009,2004 - 2019 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 3.6.20 1 9 15:36:03
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> Třída
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 2-NEDAňovÉ PŘÍJMY 3-KAPlTÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘlJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet po změnách
<br> 5 496 906,26 4 771 800,00 5 296 000,00
<br> 158 005,00 13 000,00 1 489 924,69
<br> 94 800,00 20 000,00 287 600,00
<br> 157 000,00 33 000,00 1 377 980,00
<br> 7 157 835,95 5 174 200,00 6 863 980,00
<br> 1.1.Příimv dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018
<br> Položky
<br> 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 1112 - Daň 2 příjmů FO placená poplat 1113 — Daň z příjmů FO vybír.srážkou 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 11 - Daně : příjmů,:isku a kap.vy'n.1211 - Daň z přidané hodnoty
<br> 12 — Daně ze zboží a si.v tuzemsku 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.1341 - Poplatek ze psů
<br> 1343 - Popf.užívání veřej.prostranst.1361 - Správní poplatky
<br> 1381 — Daň : hazardních her
<br> 1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP 13 - Daně a poplat.: vybr.čín <.>,služ 1511 - Daň z nemovitých věcí
<br> 15 - Majetkové daně
<br> 1 — Daňové příjmy
<br> 2111 - Příj.z poskyt.s|užeb a výrobků 2112 — Příj.z prodeje zboží
<br> 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.2131 - Příjmy : pronájmu pozemků 2132 — Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 2322 - Přijaté pojistné náhrady
<br> 2324 — Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.23 - Př.: prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 2 — Nedaňové příjmy
<br> 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 3113 - Příjmy z prodeje ost.HDM
<br> 31 — Příj.z prodeje DM,ost.kap.př <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 157 211,82 27 239,09 107 445,55 985 691,55 59 090,00
<br> 2 336 678,01 2 432 125,60 2 432 125,60 16 109,62 204 819,00
<br> 7 250,00
<br> 95...

Načteno

edesky.cz/d/3134371

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz