« Najít podobné dokumenty

Obec Podomí - Rozpočtové opatření č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podomí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení.
Obec Podomí,IČO 00368709
<br> okres Vyškov Rozpočtové opatření č.6/2019 - červen příjmy odd.par.ipoložka opis ÚZ SR dosud UR nově UR změna 3419 2324 Příspěvek na dopravu na zájezd TJ XXXXX X X XXXX XXXX celkem příjmy X XXX výdaje |popis odd.par.oložka ÚZ SR dosud UR nově UR změna 2321 5151 ČOV - pitná voda 2000 2000 2700 700 3341 5171 Veřejný rozhlas - Opravy a udržování O 0 30000 30000 3419 5169 Doprava na zájezd TJ Sokol 5000 5000 6700 1700 3421 5169 Využití volného času dětí a mládeže,služby O 0 3000 3000 3429 5175 Ostatní Ějmová činnost- pohoštění 2000 2000 3000 1000 6171 5137 Činnost místní správy - DDHM 30000 30000 50000 20000 celkem výdaje 56400 financování | 8115 54700 celkem financování
<br> V souladu s 5 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,& usnesením ZO č.16 ze dne 06.12.2018 <,>
<br> zastupitelstvo obce Podomí pověřuje starostku Kateřinu Ševčíkovou k provádění rozpočtových opatření pro potřeby příjmů a výdajů dotací v neomezené výši <.>
<br> V ostatních případech pověřuje starostku k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů neomezeně a na straně výdajů do výše 500 000 Kč.Starosta dá toto rozpočtové opatřeníH ísemnou formou na vědomí finančnímu výboru a předloží ho na nejbližším zasedání ZO.Schváleno přl ríkazcem operace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.[ f.! f.'.3.1 ff.!.Č.dne: 07.06.2019
<br> Schváleno zastupitelstvem obce 003 if.W.<.>.<.> É'Í.<.> ffě/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.> f.<.>.—;.ĚŽ;.i'.f.l./.<.> [./.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Licence: A05J UXNDROQQ (20171 1290926)
<br> ROZPOČTOVÝ DOKLAD
<br> Doklad rozpočtu číslo: 000000007 Druh: 3
<br> |Č0: 00368709 Název: Obec Podomí,89,Podomí 683 04
<br> Datum dokladu: 201910610?
<br> Su Au OdPa Pol Zp Uz Orj Org Md Dal
<br> 231 0010 003419 2324 1 700,00 0,00 Základní božný ÚČGÍ uzemnlch samospráv íýcv'l celkúgí'áíffadm běžný není KEJfstťa'mi sponovní činnom;Pnjl—319 nekepilélové ons-pěvný : naš:;'acíy.'-,'-.-.231 001...

Načteno

edesky.cz/d/3134368


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podomí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz