« Najít podobné dokumenty

Obec Městečko - Schválený závěrečný účet 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Městečko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet 2018
Kanalizace a voda Kňvoklátsko Závěrečný účet za rok 201
<br> Kanalizace a voda Křivoklátsko
<br> Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci Název Kanalizace a voda Křívokláts ko Adresa Komenského náměstí 201 27101 Nové Strašecí Ičo 75109191
<br> Právní forma Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje Telefon 313 554 858 E-mail dsokavk©seznam.cz
<br> Doplňující údaje o organ izaci
<br> Obsah závěrečného “účtu
<br> |_ Rozpočtové hospodaření — detaiíné Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav fínancních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II,Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů
<br> Ill.Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje die paragrafů
<br> lv.Investiční a neinvestiční transfery ke státní mu rozpočtu
<br> KEO-W 1.11.290
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V.Majetek VI.Komentáře
<br> KEU-W 1.11.290
<br> Kanalizace & voda Křivoklátsko KEO-W 1.11.2901 Uc156
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř [ J M Y
<br> - Rozpocet Rozpočet Položka 31111111ch 41:th 14 upravení % Rozdíl Tffda 2 NEDAŘOVÉ PŘÍJMY směnu! schválený 11.1.1me % Rozdíl 2111 Příjmy : poukýlmdní smat: a výrobků 3114 1364.00 see moon 1011.53 XXX XXX.XXX XXXX.XX.X XXX.110 2141 Příjmy z úroků tčást) 34939 51.10.00 139.95 500.01: 159.96.us-rs 2324 Pflaté nwm príspevky a náhrady 0,00 za oman 0.00 za 1100.00 ano za 000.00 2329 Ostatní nedaňové pmq-ný jinde neníazmé 1 34.00 cm 0.00 0.00 0.00 434.110 Třída : nggmovfg PŘÍJMY sss 541.79 son sondu 98.35 son...

Načteno

edesky.cz/d/3134362


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Městečko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz