« Najít podobné dokumenty

Obec Vlastějovice - Dražební vyhláška opakovaná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlastějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška opakovaná
<.>.<.> me ŠDbecní' úřad Vlastčjovice
<br> i:í*'31.u.20191
<br> ].: nnunuo-Jnnllmlom
<br> DR.-\ZEBNI VYHLÁŠKA ! 523,ýa/ZQM gp
<br> upakmané ckkironiťlsé drah))
<br> ruebniaz Radok Zahradník.IČO: 1987596.se: sníh.-m ř'řa'mb,I'řcrm l-Mč-Hu.Žmonuom mm hoši ká ID dawn—ž schranky when,[c] T'"-'?5 i žit—" „1—th mim f'ru'.JJJ! „kuju m: gdm-.:? Lnn <.>,am.; l'anI'l („hum- \!uguíf'ah'ffi mága Í'řťfu'd' FUJ \“ :“ Í'h'j :."L' [[ An" !“ ::“JNL' „ (15 PH!
<br>.Na—“thonic : * JUR.lng.Fur Ševčík.IČ.EAS-W569.s: sullcm RM:.:m 148.151 02 lchmec.td "54 H: '\lř.c-lmil pm sewsk'a ala-sancti: cz ll) datové- schranky pili !%
<br> ln—u! -\cnnn sprna: dluhuka Lmhm Mama.Jilmska Haj 69.15mnil.<.> 1'2 UO Maha: -'e
<br> Ing-h::nám ham \cdcnc Mám—kym mudcm \ Praze pud ap.f_n,MSH! ?? I\S „935 ' 3015
<br> “inu,dilul'lb čas mháicni : ukončení eleklrunické driibv: Dlažba se koná elektronicky prosašedmcmm „nemam-chu ponaiu “““.dmzehnisinxl dm— H.?.IDW *.<.> : 12.00 hodin Emba bude ukunčenn nejdříve u 33"- minut.:) u: IZJS hu.-1m <,>
<br> Zu_-ult)cúltl u dražbu,kteří nemaji s clcktrumcký'lm dmšbnml cháme-in.n;:hizinw asi:—was: \ dubů \irJJhy u dr.d-cbmku \ jeho uncclaň \ Přcrmč.Žcruiimnu XXX MI š:"- \' případě zajmu Je numa WIL'nšxf: mnm-minu tuk—n pic-] dmibuu <.>
<br> ()mgčcng' :: magi: předgčlu dnům:
<br> palem.—L p_rc č \'1 1m- mam čna ploch.-1 :.nádmřt Šouču' I ]L' vadu.\ hb: _!i'ů Ct:.Č F “G,b\dícm S „ním mm F.:.[NJ-:.“mku p.<.> : „ a.W.-
<br> - pnxcmek parc & JH ih - “zahrada
<br> M_\CLÍCHU u Katastmlnzhn uřzuiu pm Středně-„*sb* km;.LM.!SÍT'dlnl prac.-musíš Kutná Hor—.=,hubu—1: uzemí \ÍL.:::-.::Jm.<.> ;.: okrem huma HOFSL obc; \"'= 12.:šmncs “: ham.*laammhf.<.> 513
<br> '“ předmětu dražby juan :apsána \ časti B.listu \'laslnkhi lala amwmi:
<br> - Janu r.: PhD-U \mlusm Piu \\ PlšL'Jan—zi.\wínchudmřmu \ l;kk'itiJC1.KmiťůUi_i 535 13 SI:.u; MW lit"! Hra:.if 25: MHŽU.L.uúwm parhigum-L'- \.phhljid !: Smita:“ u mi.-ru 1310—3' 337 !“.-' „ne a 5_2n10.w \\31 [U HCH) um - Kč :: ujišimt buduuzci pohludm...

Načteno

edesky.cz/d/3134351

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlastějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz