« Najít podobné dokumenty

Obec Velká Bukovina - Rozpočtové opatření č.6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velká Bukovina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.6.pdf (636.55 kB)
Obec Velká Bukovina
<br> KEO-W 1.11.290 / Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2019 <.>
<br> zpracováno: 13.6.2019
<br> strana: 1 v I ' ' \! Rozpoctove opatrem c.6 PŘÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po měně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4213 000 261 907,88 96 831,01 358 738,89 Investiční přijaté transfery ze státních fondů- křižovat Paragraf 0000 celkem: 281 907,88 96 831,01 358 738,89 * 2) 000000000 0000 3349 2112 000 744,00 120,00 864,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem Paragraf 3348 celkem: 744,00 120,00 864,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků * 3) 000000000 0000 3639 2119 000 1 000,00 4 000,00 5 000,00 Příjmy z vlastní činnostijind Paragraf 3638 celkem: 1 000.00 4 000,00 5 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 0000 celkem: 263 651,88 100 851,01 364 602,89 PŘÍJMY celkem 283 651,88 100 951,01 364 802,89 VYDAJ E N+Z+ Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2212 5171 000 0,00 583 393,00 583 393,00 Opravy a udržování Paragraf 2212 celkem: 0,00 583 393,00 583 393,00 Silnice * 5) 000000000 0000 3639 5362 000 0.00 2 000,00 2 000,00 Platby daní a poplatků Paragraf 3638 celkem: 0,00 2 000,00 2 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 6) 000000000 0000 3745 5131 000 0,00 500,00 500,00 Potraviny 1) 000000000 0000 3745 5137 000 57 779,00 4 805,00 62 584,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8) 000000000 0000 3745 5156 000 25 000,00 3 000,00 28 000,00 Pohonné hmoty a maziva Paragraf 3745 celkem: 82 118,00 8 305,00 81 084,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 9) 000098348 0000 6117 5021 000 0,00 14 429,00 14 429,00 Ostatní osobni výdaje Paragraf 8117 celkem: 0,00 14 429,00 14 428,00 Volby do Evropského parlamentu * 10) 000000000 0000 6171 5168 000 70 000,00 10 000,00 80 000,00 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komuniktechno XX) 000000000 0000 6171 5173 000 25 000,00 10 000,00 35 000,00 Cestovné 12) 000000000 0000 6171 5175 000 10 355,00 10 000,00 20 355,00 Pohoštění ...

Načteno

edesky.cz/d/3134346

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velká Bukovina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz