« Najít podobné dokumenty

Obec Chotilsko - Zápis č. 10/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotilsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 10/2019
II <.>
<br> III <.>
<br> IV <.>
<br> V <.>
<br> Program: 1
<br> Zápis č.10/2019
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Chotilsko,konaného dne 08.07.2019 od 18:00 hodin V zasedací místnosti obecního úřadu <.>
<br> Přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXXX,Vít
<br> Šiška,ing.XXXX XXXXXX,ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXX,ing.XXXX XXXXX Hosté: X
<br>.Zahájení,schválení programu jednání
<br> II.Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
<br> III.Diskuze hostů
<br> IV.Informace o činnosti OÚ od minulého zasedáno ZO V.Usnesení
<br> VI.Závěr,požadavky obcí
<br> Zasedání zastupitelstva zahájila starostka obce Chotilsko XXXX XXXXXXXX.Byl jednomyslně schválen program jednání <.>
<br> Za ověřovatele zápisu a usnesení byli schválení XXXXX XXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXXX,zapisovatelkou XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Na úvod zasedání vystoupili zástupci společnosti VHS Dobříš s vysvětlením stavu a případné rekonstrukce vodovodu v Chotilsku.Zastupitelé na zasedání dne 10.06.2019 požadovali výměnu vodovodního řadu v obci Chotilsko.Dle VHS Dobříš je ale výměna celého vodovodu zbytečná a neefektivní.Vodovod je udělán z kvalitního materiálu a k poruchám vodovodu dochází jen sporadicky.Proto by byla XXXXX do vodovodu zasahovat a měnit fungující a neporuchový vodovod.Je ale potřeba zajistit,aby veškeré přípojky domácností byly vybaveny vodoměry.Při instalaci vodoměrů (a při poruchách),budou především využity sekční šoupata na hlavním vodovodním řadu,která zajistí,že se při prováděných pracích vodojem nebude muset vypouštět celý.Tím dojde ke zkrácení doby,kde voda nepoteče koncovým uživatelům.Dále seznámili zastupitele vjakém stadiu je v současnosti založení spolku za účelem sdružení obcí pro provozování vodohospodářské infrastruktury <.>
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí tato doručená podání: o Předvolání Okresního soudu v Příbrami ve věci žaloby o určení cesty pro paní MG <.>,Hněvšín Schvalovací výměr LHP Chotilsko Informace o veřejně prosp...

Načteno

edesky.cz/d/3134343

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotilsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz