« Najít podobné dokumenty

Obec Holovousy - Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 01/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holovousy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č.01/2019
OBEC HOLOVOUSY,Holovousy 39,508 01 Hořice
<br> Obecně závazná vyhláška Obec Holovóusy
<br> č.01/2019
<br> kterou se stanoví část společného školského obvod základní školy a mateřské školy zřízené obcí Holovousy
<br> Zastupitelstvo obce Holovousy se na svém zasedání dne 24.6.2019 usnesením č.3 usneslo vydat na základě ustanovení 5 178 odst.2 písm.c) zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> č|.1 Stanovení školských obvodů
<br> Na základě uzavřené dohody mezi obcí Holovousy a obcí Bílsko ze dne 29.5.2019 byl vytvořen společný školský obvod předškolního vzdělávání a základní školy pro vzdělávání dětí od 1.do 5.ročníku,jejichž činnost vykonává:
<br> - Základní škola a Mateřská škola Chodovice,okres Jičín sídlo: Chodovice 2,508 01 Hořice v Podkrkonoší IČ: 75015111 / zřizovatelem je obec Holovousy <.>
<br> Společný školský obvod základní školy a mateřské školy je tvořen územními obvody obce Holovousy a územními obvody obce Bílsko vymezených obecně závaznou vyhláškou obce Holovousy o stanovení části společného školského obvod základní školy a mateřské školy zřízené obcí Holovousy v aktuálním znění <.>
<br> Čl.2 Závěrečné ustanovení
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,místostarostka Zlatuše Brádlová,starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holovousy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz