« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, parcela č. 713 v k. ú. Proseč nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ortofoto
:: 0 _g 2 "G [U : -o m : 2 -.0 [U ——: o m.o o o “_“ z “a tu.: o tu w 0 l— n.::
<br> Pozemek
Oznámení o VŘ m
Illllll ||I||||| || || || llllllllllll
<br> 5105/ULB/2019-ULBM Čj.: UZSVM/ULB/5031/2019-ULBM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Územní pracoviště Usti nad Labem,Mírové náměstí 36,400 01 Ústí nad Labem
<br> Oznámení o 'běrovém řízení s aukcí
<br> č.ULB/032/2019 ajeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Proseč nad Nisou
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit sníže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 09.07.2019
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek Pozemek — parcela č.713 o výměře 240 m2,zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště v k.ú.Proseč nad Nisou,obec Jablonec nad Nisou,vedený Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou a zapsaný na LV č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vokrajové části sídliště „Proseč“.Je zarostlý nálety a lesními stromky ve svažitém terénu.Přístupný je z chodníku na pozemku p.č.537/40 a z pozemku p.č.569/4 oba ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou <.>
<br> Dále sousedí spozemkem p.č.712 ve vlastnictví fyzické osoby a spozemkem p.č.714 ve vlastnictví České republiky — Státního pozemkového úřadu <.>
<br> Vúzemním plánu statutárního města Jablonec nad Nisou je zařazen do XXXXX bydlení — příměstské <.>
<br> V 'ádření s rávců sítí:
<br> Česká telekomunikační infrastruktura as.: na prodávaném majetku se nenachází síť elektronických komunikací firmy <.>
<br> ČEZ ICT Services...
ČJ UZSVM ULB 5739 2019 ULBM 1
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ LIBEREC <,>
NÁM.DR.E.BENEŠE 26,460 01 LIBEREC
<br> 5965/ULB/2019-ULBM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/ULB/5739/2019-ULBM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXXXX XXXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 173
<br> E-MAIL: Andrea.Vysohlidova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: va2fsxs
<br> Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
46601 Jablonec nad Nisou
<br> rukám primátora
Bc.Milana Kroupy DATUM: 25.06.2019
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.ULB/032/2019 – uveřejnění na úřední desce
<br> Vážený pane primátore <,>
<br> informujeme Vás,že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové
řízení s aukcí čís.ULB/032/2019 na zjištění zájemce o koupi majetku:
<br> pozemek
parcela č.713,o výměře 240 m2,zastavěná plocha a nádvoří,zbořeniště
v katastrálním území Proseč nad Nisou,obec Jablonec nad Nisou,vedeného
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a zapsaného
na LV č.60000 <.>
<br> Současně Vás tímto žádáme o zajištění uveřejnění Oznámení na Vaší úřední desce,a to
v termínu od 09.07.2019 do 30.07.2019.Po uplynutí této lhůty,prosíme o zaslání tohoto
Oznámení zpět na odbor Odloučené pracoviště Liberec,s vyznačením data vyvěšení a sejmutí <,>
včetně razítka a podpisu <.>
<br> Děkujeme,s pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
ředitelka odboru
<br> Odloučené pracoviště Liberec
<br> Přílohy:
- Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.ULB/032/2019
- Ortofoto
<br>
2019-06-25T15:05:53+0200

Načteno

edesky.cz/d/3127932

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz