« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Pískovna na cvičišti na období 2019-2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190626132921144 KÚ 19 6 2019
KRAJSKY URAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
<br> Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000 U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše Č.j.: KUJCK 72115/2019
<br> Sp.zn.: OZZL 72115/2019/sama Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E—mail: machovas©kraj—jihocesky.cz Datum: 19.6.2019
<br> Zveřejnění informace o oznámení
<br> V souladu s ustanovením & 38 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> oznamujeme <,>
<br> možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Pískovna na cvičišti na období 2019 - 2028 <.>
<br> Do návrhu lze nahlédnout,činit si výpisy Či kopie na adrese: Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.B.Němcové 49/3,č.dveří 238,v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.Dále lze do plánu péče nahlédnout na Městském úřadě Jindřichův Hradec nebo na internetových stránkách (www.kraj-jihocesky.cz) v kapitole „Krajský úřad — Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví — Ochrana přírody a krajiny — Oddělení — Příroda,krajina,druhová ochrana - Plány péče“ (http:l/zp.kraj-jihocesky.cz/p|any-pece.htm|) <.>
<br> Písemné vyjádření k oznámení lze zaslat na adresu: Krajský úřad — Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 Ceské Budějovice nejpozději do 15 dnů od posledního dne zveřejnění této informace <.>
<br> a,( <,>
<br> // KRAJSKÝ ÚŘAD / ;,JIHQCESKÝ KRAJ
<br> „ _ „ / (,<.> odbor životního prostředí
<br> Ing.Zdenek Klimes “vt/“\,<.>.í Femšdélslvia leSnlctví '
<br> vedoucí odboru » %?mmh? Stadionu 1952/2 a 0 76 Ceské Budějovice (8)
<br> l
<br> v ;,lng XXXXX XXXXXX
<br> vedoucí oddělení ekologie šwgrajiny a NATURA XXXX
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ:V 70890650 e—podatelna: po...

Načteno

edesky.cz/d/3123828

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz