« Najít podobné dokumenty

Město Hořice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy spočívající v umístění dopravně bezpečnostního zařízení a realizaci místní úpravy silničního provozu na silnici II/300 Hořice - Dachova, směr Miletín, více viz. příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_160.pdf
<.>.<.> u MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE Odbor dopravy náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508 19 Hořice NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: MUHC-0O/10351 DZ-27/2019/Kop r XXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXX sed ivy@ho rice.org XX.07.2019 L 7 Město Hořice IČ: 00271560 Náměstí Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Městský úřad Hořice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici li.a Ill.třídy,místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) citovaného zákona a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů vydává opatření obecné povahy spočívající v umístění dopravně bezpečnostního zařízení a realizaci místní úpravy silničního provozu na silnici 11/300 Hořice-Dachova,směr Miletín Městský úřad Hořice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územního odboru Jičín,dopravního inspektorátu vydaném pod č.j.KRPH-48575-1/ČJ-2019-050406 ze dne 14.05.2019 MČSTSl

Načteno

edesky.cz/d/3120378

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz