« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Vyhláška č. 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška č. 2/2019 (Požární řád)
Obec Chotíkov
<br>
<br>
<br>
<br>
VYHLÁŠKA č.2/2019
<br>
<br>
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2019 <,>
<br> kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Chotíkov
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Chotíkov se na svém zasedání konaném dne 26.6.2019 usnesením č.7 usneslo
<br> vydat na základě § 29 odst.1 písm.o) bod 1 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst <.>
<br> 2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
<br> obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> ÚVODNÍ USTANOVENÍ
<br>
<br> Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci <.>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> VYMEZENÍ ČINNOSTI OSOB POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍM
<br> POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI
<br> Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci:
<br>
<br> 1) Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Chotíkov (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru
<br> dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl.5 této vyhlášky a dále jednotkami
<br> požární ochrany uvedenými v příloze č.1 této vyhlášky.“
<br>
<br> 2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele
hasičů JSDH obce,který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci,o níž předkládá
<br> zprávu starostovi minimálně 1 za rok <.>
<br>
<br> 3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce
dále pověřeny tyto orgány obce:
<br> a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6
měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci <,>
<br> b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností
obce na úseku požární ochrany obce,vyplývajících z její samostatné působnosti,a...

Načteno

edesky.cz/d/3118271

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz