« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne 26.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.1/2019 ze dne 26.6.2019
OBEC CHOTÍKOV
<br> Příjmy
<br> Paragraf Pol <.>
schválený
rozpočet
<br> upravený
rozpočet
<br> rozdíl
<br> 1122 DPPO za obec 500 000 6 912 390 6 412 390
1333 poplatky za uložení odpadu 13 800 000 0 -13 800 000
1337 poplatek za komun.odpad 0 150 000 150 000
<br> 3113 Základní školy 2324 přijaté nekep.příspěvky 0 99 762 99 762
3419 ost.sport.činnost 2229 vratka dotace 0 36 130 36 130
3429 zájm.činnost a rekreace 2229 vratka dotace 0 4 265 4 265
3639 komunální služby 2132 příjmy z pronájmu ost.nem.0 208 000 208 000
3722 sběr a svoz komun.odpadu 2111 příjmy z poskyt.služeb 150 000 0 -150 000
<br> 2324 příjaté nekapit.příspěvky 0 13 800 000 13 800 000
3769 ochrana živ.prostředí 2212 přijaté sankční platby ŽP 0 5 000 5 000
5512 požární ochrana 2229 vratka dotace 0 1 629 1 629
<br> 4112 dotace ze SR 300 000 370 600 70 600
4111 dotace na volby EP 0 29 000 29 000
<br> Příjmy rozpočtu 2019 celkem 31 000 000 37 866 776 6 866 776
<br> Rozpočtové opatření č.1/2019
v Kč
<br>
<br> Výdaje
<br> Paragraf Pol <.>
schválený
rozpočet
<br> upravený
rozpočet
<br> rozdíl
<br> 2212 silnice 5171 opravy a udržování 2 000 000 4 000 000 2 000 000
2321 odvodění a čišt.odp.vody 6121 budovy,haly,stavby 755 000 1 255 000 500 000
3113 Základní školy 5169 nákup ostatní služeb 0 80 000 80 000
<br> 5171 opravy a udržování 0 1 500 000 1 500 000
<br> 6121 budovy,haly,stavby 3 805 000 10 805 000 7 000 000
3319 kulturní zařízení 6125 výpočetní technika 0 100 000 100 000
<br> 6121 budovy,haly,stavby 0 450 000 450 000
3613 nebytové hospodářství 5169 nákup služeb 0 9 000 9 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 5137 DHIM 0 200 000 200 000
<br> 5169 nákup služeb 328 000 1 128 000 800 000
<br> 5171 opravy a udržování 700 000 5 050 000 4 350 000
<br> 4351
osobní asistenční a pečovatelské
služby a podpora 5339
<br> Neniv.transfermy cizím
přísp.organzacím 0 150 000 150 000
<br> 4379
ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální provence 5222 Neniv.transfery spolkům 0 7 500 7 500
<br> 5512 Požární ochrana-dobr...

Načteno

edesky.cz/d/3118270

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz