« Najít podobné dokumenty

Obec Liptál - příloha 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liptál.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 3
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k 31.12.2018
<br> IČO: 67728201 Název: Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále Sídlo: Liptál čp.331,756 31 Liptál
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni.liptal©cmail.cz,XXXXXXXXX
<br>.1 | 2 | 3 4 32:0 Název PO'OŽkY su BĚZNĚ OBDOBÍ MINULÉ oooosí BRUTI'O | KOREKCE | umo AKTIVA CELKEM 139 496 170,58 49 012,00 139 447 158,58 140 729 517,93 A Stálá aktiva 138 506 601,28 49 012,00 138 457 589,28 139 803 952,32 !.Dlouhodobý nehmotný majetek 9 282,00 9 282,00 - - 1 Nehmotné “výsledky výzkumu a vývoje (612) — - - — 2 Soitware (013) - - - - 3 Ocenitelná práva (014) - - - - 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015).- - - 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 9 232,00 “3 282,00.- 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) - - » - 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) - - - - H Poskytnuté zálohy na dicuhod.nehm.majetek (051) - - - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) - - - - U.Dlouhodobý hmotný majetek ].630 110,68 39 730,00 1 590 380,68 139 803 952,32 Pozemky (031) - - - 521 590,00 2 Kulturní předměty (0M) - - - " 3 Stavby (021) 715 478,68 25 700,00 689 778,60 138 715 126,32 »? Samostatné hm.movibe' věci a soubory hm.mov.věci (022) - - - - 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) - - - - 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 14 030,00 14 030,00 - ' 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) v - - - 8 Nedokončený dIOUhodobý hmotný majetek (042) 900 602,00 - 900 602,00 567 236,00 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majebfk (052) — -.- 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) - - - * III.Dlouhodobý finanční majetek 136 867 206,60 - 136 057 208,60 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) -.<.> - ?.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062).-.- 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063).—.— 4 Dlouhodobé půjčky (057) - v - - 5 Termínované vklady dl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liptál      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz