« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - oznámení - adresát neznámý: obytná zóna v obci Folmava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-3064.pdf (108 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP-3064/2019
Č.J.: MeDO-42795/2019-Šab
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Šabatka
379 719 111
podatelna@mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 25.06.2019
<br> OZNÁMENÍ
<br> Městský úřad Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně příslušný správní orgán podle § 11
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,podle § 25 odst.1 správního řádu
<br> oznamuje možnost převzít následující písemnost:
<br> územní rozhodnutí na stavbu: “obytná zóna v obci Folmava” na pozemku parc.č.5/3,5/48,5/58 <,>
551/3,559/3,559/4,587 v katastrálním území Horní Folmava,ze dne 25.04.2019 č.j.: MeDO-
41218/2019-Šab,adresované osobám XXXX XXXXX XXXX a XXX XXX XXX <.>
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou,neboť adresáti jsou osoby neznámé.Jedná se osobu Ngoc
XXXXX XXXX,naposledy bytem: Husova č.p.XXXX/XXa,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1 a osobu XXX XXX
Luu,naposledy bytem: Břežánecká č.p.758/4,Praha 5-Jinonice,158 00 Praha 58,kteří jsou na
uvedených adresách neznámý a nemají poštovní schránku <.>
<br> Adresát si může zásilku vyzvednout na Městském úřadu Domažlice,odboru výstavby a územního
plánování,úřední dny Po,St 7:30-17:00 hod,polední přestávka 12:00-12:30 hod,Út,Čt 7:00-15:15 hod <,>
polední přestávka 11:30-12:00 hod,a to do 10 dnů ode dne uložení <.>
<br> Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
vedoucí odboru výstavby a ÚP
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje,že tato písemnost b...

Načteno

edesky.cz/d/3105327

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz