« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Závěrečný účet DSO skládka odpadů Chotíkov za rok 2018, zpráva auditora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečený účet DSO skládka odpadů Chotíkov za rok 2018, zpráva auditora
„'n'l' \n!,'Í'F'x/
<br>,„\.<.> (,<.> Unit,; "a_\ I?; » <.>
<br>,„ “53,3
<br> '! ' ' ",i" < „ i v,Í.<.> f :!
<br>,a? :.„
<br> ing.David Vičaf * Pod Dubovkou 198/9 * 301 ()() Plzeň,Lhota ÉÉI—Kšam auditor Č.oprávnéní 2390 * daňový poradce evidenční C.3868 web: http:/Awwwdakanxz * ormail : podateínaGDdoI-canrz
<br> !NG.DAVID VÍČAR IČGŽG 28 712 * t011725 8112 971
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> územního samosprávného celku
<br> Skládka odpadů Chotíkov,dobrovolný svazek obcí
<br> za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření I/ó
<br> I <.>
<br> VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán ÚSC: MgrPavel Šindelář Sídlo: Ná1n.Republiky 1,301 00 Plzeň IC: 710 12 281
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXX
<br>.X měna osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou
<br> Misto přezkoumání: v sídle USC,v sídle auditora
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> Il <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření se neprovádělo
<br> ' Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 20.4.2019 4 30.4.2019
<br> PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení š2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje oročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle ši? odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ato:
<br> &) b)
<br> 0) d)
<br> 6) 0
<br> a)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve...

Načteno

edesky.cz/d/3100901

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz