« Najít podobné dokumenty

Obec Zahájí - Pozvánka na veřejné zasedání OZ Zahájí ve Čtvrtek 27.6.2019 od 18:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zahájí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

05-2019-pozvanka-vz-oz-27-6-2019-.pdf
Obec Zahájí,IČ: 00581376,Zahájí 4,373 48 Zahájí
<br>
POZVÁNKA
podle § 92 zákona č.128/2000 Sb.o obcích a ve znění pozdějších předpisů svolávám veřejné
<br> zasedání zastupitelstva obce Zahájí,které se bude konat
<br>
<br> dne 27.června 2019 (Čt) od 18h00
v zasedací místnosti obecního úřadu Zahájí č.p.4 <.>
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3.Schválení programu veřejné schůze
<br> 4.Kontrola zápisu z minulé schůze
<br> 5.Schválení rozpočtového opatření obce č.4
<br> 6.Schválení investičního záměru do strategického rámce
<br> MAP II ORP ČB (rekonstrukce školy)
<br> 7.Schválení řešení vodovodní přípojky k p.č.359/5
<br> 8.Zpráva o ukončení smlouvy s Architektonickou
<br> kanceláří,s.r.o.(projekt ČOV)
<br> 9.Schválení vypsání nového výběrového řízení na výběr
<br> nové projekční kanceláře na zhotovení PDPS ČOV
<br> 10.Schválení převodu státních pozemků na obec
<br> 11.Schválení záměru na odkup pozemků od státu
<br> 12.Schválení účetní závěrky obce
<br> 13.Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
<br> 14.Zpráva kontrolní komise
<br> 15.Různé
<br> 16.Diskuze
<br> 17.Závěr
<br>
XXXXX XXXXX v.r <.>
starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.6.2019
<br>
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3095951

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zahájí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz