« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka na 20,zasedání Usteckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 20,ZÚK
05.06.2019 930312019/KUUK
<br> HII IHIIIIIIIIIIIIIIIIINI líllílí ||
<br> KUUKI76450I2019/INF
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX hejtman
<br> Datum: X.X.XXXX Evidenční číslo: JID 93031/2019/KUUK,č.j.KUUK/76450/2019/INF
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> vsouladu s š 40 odst.1 č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám 20.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V.volebním období 2016 — 2020
<br> na pondělí 24.června 2019 od 10.00 hodin
<br> do konferenčního sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje <,>
<br> Velká Hradební 3118/48,Ú tí nad Labem
<br> Příloha,Program 20.zasedání Zastupitelstva Usteckého kraje
<br> strana 1 /1
<br> 10.06.2019 95246/2019/KUUK
<br> KUUKI78337I2019IINF
<br> Program
<br> na 20.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,V.volební období 2016 - 2020 dne 24.6.2019 od 10:00 hodin v konferenčním sále Krajského úřadu Ustecke'ho kraje.<.>
<br> Blok: 01 Zahájení,určenízapisovatelů
<br> Blok: 02 Schválení návrhové a volební komise
<br> Blok: 03 Volba ověřovatelů
<br> Blok: 04 Schválení programu
<br> Blok: 05 Pravidelné body
<br> 5.1 Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje 5.2 Kontrola plnění usnesení
<br> 5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
<br> 5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> Blok: 06 Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka — KH
<br> 6.1 Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2018 v Ústeckém kraji
<br> 6.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Usteckého kraje za rok 2018 ve srovnání se stejným obdobím roku 2017
<br> 6.3 Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje 6.4 Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018
<br> 6.5 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana z darů České spořitelny,a.s.a NET4GAS,s.r.o <.>
<br> 6.6 Předtisková příprava,tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2020/2021 6.7 Dodatky ke smlouvám v rámci dota...

Načteno

edesky.cz/d/3092933

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz