« Najít podobné dokumenty

Obec Svatobořice-Mistřín - Pozvánka na V. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatobořice-Mistřín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na V. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2019
Obec Svatobořice-Mistřín
<br> Hlavní 1000/113
<br> 696 04 Svatobořice-Mistřín
<br> Všem zastupitelům obce Svatobořice-Mistřín 19.červen 2019
<br> Zasedání zastupitelstva obce
<br> V souladu s š 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,svolávám na čtvrtek 27.června 2019 v 18.00 hod.do zasedací síně Obecního úřadu Svatobořice- Mistřín
<br> V.veřeiné zasedání zastupitelstva obce
<br> Navržený program jednání:
<br> Zahájení
<br> Schválení navrženého programu
<br> Jmenování a volba orgánů zastupitelstva
<br> Kontrola usnesení
<br> Zpráva o činnosti rady obce
<br> Zpráva o činnosti finančního výboru
<br> Zpráva o činnosti kontrolního výboru
<br> Plnění rozpočtu za 1.- 5/2019
<br>.Rozpočtové opatření č.6
<br> 10.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku ke spolufinancování sociálních služeb 1 1.Závěrečný účet za rok 2018
<br> 12.Účetní závěrka za rok 2018
<br> 13.Vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce za rok 2018 14.Výroční zpráva Základní a Mateřské školy za rok 2018
<br> 15.Výroční zpráva Obecního kulturního domu za rok 2018 16.Závěrečný účet DSO-ČOV Mistřín
<br> 17.Zpráva dozorčí rady DSO-ČOV Mistřín
<br> 18.Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nový Dvůr
<br> 19.Závěrečný účet DSO Mutěnka
<br> 20.Závěrečný účet DSO Severovýchod
<br> 21.Navýšení příspěvku pro ObKD
<br> 22.Žádost SK Spartak na dofinancování výstavby kabin
<br> 23.Rozpočtové opatření č.7/2019
<br> 24.Vyhlášení záměru na prodej pozemků ulice K Vinohradům 25.Prodej obecních bytů na 11 bytovce
<br> “DWT—“QMPPJPÝ
<br> 26.Zrušení Obecně závazné vyhlášky č.I/2009 o užívání obecních symbolů 27.Žádost o odkoupení pozemku p.č.374/2 o výměře 54 m2 k.ú.Mistřín 28.Žádost o odkoupení části pozemku p.č.1964/1 k.ú.Mistřín
<br> 29.Žádost o odkoupení části pozemku p.č.1969/1 k.ú.Mistřín
<br> 30.Postup prací
<br> 3 l.Různé
<br> 32.Diskuze
<br>,„ ooec sVAToaomce-Ml
<br> 3 3.Zaver ] Hlavní 1000/113 smí" _; s_ss G4 Svatobořice-Mistřín
<br> * IC::00255358 old—:czaozssasa © / m: 51:1 e...

Načteno

edesky.cz/d/3091182

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatobořice-Mistřín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz