« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.doc
POZVÁNKA
<br> na veřejné zasedání zastupitelstva obce Míškovice
Obecní úřad Míškovice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Míškovice,svolaného starostou obce Petrem Zelinou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Budova obecního úřadu Míškovice č.p.46,zasedací místnost,II.patro
Doba konání:  středa 9.9.2015 od 18:30
<br> Určení zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Návrh programu jednání:
<br> 1.Kontrola úkolů z minulého zasedání
2.Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040009756/001 mezi obcí Míškovice a E.ON.Distribuce,a.s,F.A.Gerstnera 2151/6,37049 České Budějovice
<br> 3.Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030023488/002 mezi obcí Míškovice a E.ON.Distribuce,a.s,F.A.Gerstnera 2151/6,37049 České Budějovice
<br> 4.Návrh na odkoupení pozemků za účelem vybudování inž.Sítí,par č.520/18,523/7,524/8 a směna pozemku 527/4 za pozemek 526/5 vše dle g.plánu č.1259-577/2015
<br> 5.Návrh na výstavbu dětského hřiště v MŠ
<br> 6.Návrh na prořez stromů na výletišti
<br> 7.Studie odkanalizování obce
<br> 8.Návrh na odkoupení nemovitosti za účelem demolice č.p.48 – prodejna smíšeného zboží
9.Diskuse
10.Usnesení
<br> 11.Závěr
<br> ……………………….<.>
<br> XXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3087497

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz