« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 15.12.2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA 9.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO DNE 15.12.2014
POZVÁNKA
<br> na 9.veřejné zasedání zastupitelstva obce Míškovice
<br> Obecní úřad Míškovice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Míškovice,svolaného starostou obce Petrem Zelinou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
Místo konání: Budova obecního úřadu Míškovice č.p.46,zasedací místnost,II.patro
Doba konání:  pondělí 15.12 2014 od 18:30
<br> Určení zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Návrh programu jednání:
<br> 1) Složení slibu člena zastupitelstva obce Míškovice - Ing.Jiřího Foukala
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
3) Žádost o odkoupení obecního pozemku 739/1 (Lenka a XXX Balunovi)
X) Žádost o finanční příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené zlínského kraje,o.p.s <.>
<br> 5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Český svaz včelařů Kroměříž
<br> 6) Žádost o finanční příspěvek – TJ Sokol Mysločovice
7) Určení zastupitele,pro plnění úkolů v rozsahu stavebního zákona při procesu pořizování územního plánu Míškovice <.>
<br> 8) Určení zástupce do svazku obci pro hospodaření s odpady
<br> 9) Rozpočtové opatření č.5 a č.6
10) Návrh rozpočtu na rok 2015
<br> 11) Rozpočtový výhled na roky 2015-2018
<br> 12) Stanovení inventurních komisí
13) Dodatek ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro potřebu elektrické energie a zemního plynu
14) Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> 15) Diskuse
16) Usnesení
<br> 17) Závěr
<br> ……………………….<.>
<br> XXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3087450

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz