« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředník - referent/ka na úseku přestupků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_304.pdf (102 kB)
Tajemnice Městského úřadu Domažlice
<br> oznamuje na základě § 7 odst.3 zákona č.312/2002 Sb.o úřednících územních samosprásných
celků,s platném znění,vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa
<br> úředník – referent/ka na úseku přestupků
<br> 1.Rámcový popis pracovní náplně
- prosádění úkonů s řízení o přestupcích,projednásání a rozhodosání se sěcech přestupků
uprasených s zákoně č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,se znění pozdějších předpisů
2.Zákonné předpoklady:
– státní občanstsí ČR; u fyzické osoby,která je cizím státním občanem,trsalý pobyt s ČR
– dosažení sěku 18 let
– způsobilost k prásním úkonům
– bezúhonnost
– znalost jednacího jazyka
3.Požadavky:
– sysokoškolské szdělání s souladu s ustanosením § 111 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odposědnosti za
<br> přestupky a řízení o nich nebo středoškolské szdělání při splnění podmínek obsažených s ustanosení §
112 odst.9 téhož zákona
<br> – osěření znalostí zákona č.250/2016 Sb <.>,o odposědnosti za přestupky a řízení o nich,a zákona č <.>
251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,oba s platném znění
<br> – dobrá užisatelská znalost práce na PC
– dobré komunikační schopnosti
– praxe se seřejné sprásě sýhodou
– samostatnost,spolehlisost a zodposědnost
– řidičské oprásnění skupiny B sýhodou
4.Uchazeč podá písemnou přihlášku,která musí obsahosat tyto náležitosti:
– jméno,příjmení uchazeče,datum a místo narození,státní příslušnost a místo trsalého pobytu
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o posolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče
5.K přihlášce je nutno přiložit:
– strukturosaný žisotopis s údaji o dosasadních zaměstnáních,odborných znalostech týkajících se
<br> sprásních a administratisních činností
– sýpis z esidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– osěřená kopie dokladu o nejsyšším dosaženém szdělání
<br> Odměňování dle nařízení slády 341/2017 Sb <.>,o platosých poměrech zaměstnanců se seřejných službách a
sprásě
– plat.třída 10,plat.stupeň dl...

Načteno

edesky.cz/d/3086482

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz