« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – 3x

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-06-17 - VŘ ÚMČ Brno-Žabovřesky 2
Úřad městské části města Brna <.>,Brno-Žabovřesky,Horova Ls,616 00 Brno OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
<br> Tajemnice Uřadu městské části města Brna,Brno-Zabovřesky vyhlašuje v souladu s ust.& 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> referent/ka metodiky a ekonomiky Odboru pečovatelské služby
<br> Místo výkonu práce: v Uřad městské části města Brna,Brno-Zabovřesky,Horova 77,616 00 Brno
<br> Charakteristika pozice:
<br> Zajištění agendy stravování pro klienty Odboru pečovatelské služby,tj.evidence přihlášených a odhlášených strávníků,vyúčtování odebraných obědů,příprava podkladů pro platby strávniků,kontrola došlých plateb.Příprava podkladů pro rozpočet pro Odbor sociální péče MMB,sledování plnění rozpočtu v jednotlivých položkách.Příprava podkladů pro dotace z MPSV a JmK,kalkulace podle dotačních pravidel na následující rok,vypořádání dotací za XXXXXXXX XXX.Evidence a sledování příjmů a výdajů OPS.Příprava podkladů pro pololetní a roční statistiky MPSV a JmK.Měsíční zpracování stavu čerpání finančních prostředků vzhledem k ročnímu rozpočtu.Zajišťování objednávek,evidence a zpracování došlých faktur,vystavení faktur za služby.Vedení pokladny,nákupy zboží,proplácení drobných výdajů <.>
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Platová třída: 8.platová třída Pracovní úvazek: doba neurčitá Termín nástupu: l.8.2019 nebo dle domluvy
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> - středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,výhodou je vzdělání ekonomického směru - praxe ve veřejné správě vítána
<br> - znalost uživatelské práce na PC,MS Office
<br> - velmi dobré komunikační a organizač...
2019-06-17 - VŘ ÚMČ Brno-Žabovřesky 3
Úřad městské části města Brna,Brno — Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno
<br> OZNÁMENÍ O vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
<br> Tajemnice Uřadu městské části města Brna,Brno-Žabovřesky vyhlašuje V souladu s ust.& 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> referent/ka sociální péče Odboru sociálního
<br> Místo výkonu práce: v Úřad městské části města Brna,Brno-Zabovřesky,Horova 28,616 00 Brno <.>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Na této pozici bude referent/ka zajišťovat výkon veřejného opatrovníka (agenda veřejného opatrovnictví osob a agendy související) v případech,kdy bylo Statutární město Brno jmenováno opatrovníkem.Opatrovník jedná za opatrovance v rozsahu daném usnesením nebo rozsudkem soudu na základě pověření statutárního zástupce města.Zajišťuje povinnosti vyplývající ze zákona č.89/2012 Sb.V oblasti veřejného opatrovníka.Úkolem opatrovníka je mimo jiné udržovat s opatrovaným spojení,zajímat se o něj,dbát o jeho zdravotní stav,starat se o naplnění jeho práv achránit jeho zájmy.Opatrovník zastupuje opatrovaného v XXX právním jednání,které podle rozhodnutí soudu není schopen činit <.>
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozděj ších předpisů <.>
<br> Platová třída: 9.platová třída Pracovní poměr: neurčitou Termín nástupu: 01.08.2019 (případně dle domluvy)
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> - vyšší odborná škola se sociálním zaměřením nebo vysokoškolské vzdělání specifikovaném zákonem č.108/2006 Sb.o sociálních službách
<br> - orientace v sociální problematice a orientace v platné legislativě,zejména Občanský zákoník,Zákon o zvláštních řízeních soudních
<br> - zkouška zvláštní odborné způsobilosti kvýko...
2019-06-17 - VŘ ÚMČ Brno-Žabovřesky
Úřad městské části města Brna,Brno-Žabovřesky,Horova 28,616 00 Brno OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
<br> Tajemnice Úřadu městské části města Brna,Brno-Žabovřesky vyhlašuje v souladu s ust.& 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> sociální pracovnice (pracovník) Odboru pečovatelské služby <.>
<br> Místo výkonu práce: Uřad městské části města Brna,Brno-Zabovřesky,Horova 77,616 00 Brno
<br> Charakteristika pozice:
<br> Organizování,odborné a ekonomické zabezpečování sociálních služeb vurčeném okrsku pečovatelské služby dle zák.č.108/2006 Sb.o sociálních službách (š40,44,45),sociální šetření vterénu,zabezpečování sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů.Uzavírání smluv se žadateli o poskytování sociálních služeb,evidence neplatičů sociálních služeb.Koordinace komplexního výkonu služeb a odborné zabezpečování a výkon kontrolní činnosti v oblasti sociální služby ve svěřeném územním celku (okrsku a typu služby),provádění poradenské činnosti,psychosociální podpory a akutní intervence u klientů OPS,stanovování cílů poskytované služby a vypracovávání individuálních plánů poskytované péče.Řízení podřízených pracovníků v sociálních službách,organizování a koordinování jejich odborné činnosti,včetně kvality práce.Spolupráce na zpracování a aktualizaci materiálů pro výkon sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb <.>
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Platová třída: 10.platová třída Pracovní úvazek: zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost Termín nástupu: dle domluvy
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> - vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání dle...

Načteno

edesky.cz/d/3084188

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz