« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Nařízení statutárního města Brna č. 8/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Narizeni_c_8_2019_-_novela_narizeni_c_1_2002_kterym_se_vydava_Trzni_rad.pdf
Statutární město Brno
<br> Právní předpisy 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.8/2019 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.1/2002,kterým se vydává „Tržní řád“ <,>
<br> ve znění pozdějších nařízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.7.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.7.2019 Strana 2 (celkem 6)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.8/2019 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.1/2002,kterým se vydává „Tržní řád“ <,>
ve znění pozdějších nařízení
<br>
Rada města Brna se usnesla na své R8/029.schůzi konané dne 12.6.2019 vydat na základě ustanovení § 18
<br> odst.1 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Příloha k nařízení statutárního města Brna č.1/2002,kterým se vydává „Tržní řád“,ve znění nařízení
<br> statutárního města Brna č.6/2003,č.13/2003,č.7/2004,č.13/2004,č.7/2005,č.31/2005,č.40/2005 <,>
<br> č.10/2006,č.32/2006,č.3/2007,č.9/2007,č.3/2008,č.6/2008,č.11/2008,č.4/2009,č.15/2009,č.1/2010 <,>
<br> č.3/2010,č.19/2010,č.2/2011,č.6/2011,č.13/2011,č.23/2011,č.4/2012,č.8/2012,č.4/2013,č.15/2013 <,>
<br> č.3/2014,č.7/2014,č.1/2015,č.5/2015,č.8/2015,č.12/2015,č.6/2016,č.15/2016,č.8/2017,č.20/2017 <,>
<br> č.5/2018 a č.1/2019,se mění a doplňuje takto:
<br> (1) V části III,MČ Brno-Bystrc,v hlavě B: Restaurační zahrádky se nahrazuje vypuštěná lokalita č.14
novou lokalitou:
<br> LOKALITA KAPACITA MAX.DOBA PRODEJE POZNÁMKA
<br> Č <.>
p.č.k.ú <.>
<br> Bystrc
bližší vymezení
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3078836


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz