« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stavební povolení - Silnice I/42 Brn, VMO Žabovřeská I. - II. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Silnice_I_lomeno_42_Brno_VMO_Zabovreska_I._-_II._etapa.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0403690/2018 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0403690/2018
<br> ZN.: 11/25-R/Kuš
<br> TEL./E-MAIL: 547 174 171/kusnir.jan@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně
<br> 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhoduje datum vyvěšení
<br> na úřední desku Magistrátu města Brna <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace,příslušný
<br> podle § 40 odst.4 písm.a) a podle ustanovení § 16 odst.1,zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),dále v
<br> souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),vykonávající působnost speciálního
<br> stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy a místních komunikací základního komunikačního
<br> systému ve statutárním městě Brně dle čl.29 odst.2 písmeno b) Statutu města Brna,rozhodl o žádosti <,>
<br> ze dne 8.10.2018,kterou podali:
<br> Státní příspěvková organizace – Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56,145 05
<br> Praha 4,IČO: 65993390 a územní samosprávný celek – Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské
<br> náměstí 1,601 67 Brno,IČO: 44992785,oba zastoupení na základě plné moci společností Brněnské
<br> komunikace,a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,IČO: 60733098,o vydání stavebního
<br> povolení pro stavbu nazvanou:
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3078826

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz