« Najít podobné dokumenty

Praha 3 - VŘ - gynekologie a porodnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 3.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1090730-19_gynekologie_a_porodnictvi.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 14.06.2019 Sejmout: 26.07.2019
<br> Sp.zn.: S-MHMP 1090730/2019
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> odbor zdravotnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
v y h l a š u j e
<br>
dle ust.§ 47 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně
<br> a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> v ý b ě r o v é ř í z e n í
<br>
na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb
<br> v oboru gynekologie a porodnictví pro území hlavního města Prahy <.>
<br>
<br> Lhůta,v níž by uchazeč měl být schopen splnit předpoklady pro poskytování zdravotních
<br> služeb,jež jsou předmětem výběrového řízení: 26.října 2019
<br>
<br> Uchazeči,jehož přihláška má formální nedostatky,které uchazeč neodstraní ve lhůtě
<br> stanovené vyhlašovatelem,vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů (§ 50 odst.2 cit <.>
<br> zákona) <.>
<br>
<br> Písemné přihlášky* uchazeče je nutno podat do 26.července 2019 odboru zdravotnictví
<br> MHMP,podatelna Jungmannova 35/29,Praha 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> ředitel odboru zdravotnictví
<br> Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> * Přihlášky včetně požadovaných příloh je nutné dodat v kopiích pro všechny zdravotní
<br> pojišťovny,se kterými bude požadováno uzavření smlouvy o poskytování a úhradě
<br> hrazených služeb,pro zástupce příslušné profesní organizace a odborníka pro druh
<br> zdravotní péče,která má být uchazečem poskytována <.>
<br>
<br>
V Praze dne 10.06.2019
<br>
<br> Vyvěšeno: 14.06.2019
<br> Sejmuto: 26.07.2019
<br>
Vyřizuje: Ing.Krebsová

Načteno

edesky.cz/d/3077934

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 3      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz