« Najít podobné dokumenty

Obec Lutonina - Mikroregion Vizovicko - návrh ZÚ 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lutonina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh ZÚ 2018 [3,78 MB]
Internet.str�nky - N�vrh z�v�re�.��tu 2018/1.N�vrh z�v�re�n�ho ��tu 2018 - �vod.doc
DSO Mikroregion Vizovicko,Masarykovo nám.1007,763 12 Vizovice
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu
<br> DSO Mikroregion Vizovicko
<br>
za rok 2018
<br> Přílohy:
<br>
Výkaz FIN 2-12M za rok 2018
<br> Rozvaha za rok 2018
<br> Výkaz zisku a ztrát za rok 2018
<br> Příloha účetní závěrky za rok 2018
<br> Rozbor hospodaření za rok 2018
<br> Hodnotící zpráva za rok 2018
<br>
Inventarizace k 31.12.2018
<br>
Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
předseda
<br> Vizovice,10.6.2019
<br>
Vyhotovila: Yvona Fišmanová
<br>
V listinné podobě
<br>
vyvěšeno dne:
<br>
sňato dne:
<br>
V elektronické podobě
<br>
vyvěšeno dne:
<br>
sňato dne:
<br>
<br>
Internet.str�nky - N�vrh z�v�re�.��tu 2018/10.zpr�va o p�ezkumu hospoda�en�.zip
<br>
CCF_000368.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CCF_000369.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CCF_000372.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CCF_000371.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CCF_000373.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CCF_000370.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CCF_000374.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Internet.str�nky - N�vrh z�v�re�.��tu 2018/11.OZN�MEN� OB�AN�M - n�vrh z�v�re�n�ho ��tu.docx
<br>
OZNÁMENÍ OBČANŮM:
<br>
<br> Celý obsah návrhu závěrečného účtu Mikroregion DSO Vizovicko za rok 2018 včetně všech příloh je zveřejněn na webových stránkách města Vizovice www.vizovice.eu v sekci Úřední deska – podsekci Mikroregion Vizovicko <.>
<br>
<br> Zveřejněno na internetových stránkách dne: 12.6.2019
<br> Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři předsedy DSO Mikroregion Vizovicko <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Internet.str�nky - N�vrh z�v�re�.��tu 2018/2.V�kaz FIN 122018.pdf
<br>
Licence: D85C XCRGBA1A / A1A (01012018 / 01012018)
<br>
Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků ...

Načteno

edesky.cz/d/3073859

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lutonina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz