« Najít podobné dokumenty

Obec Luběnice - Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Luběnice (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Luběnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program 5. zasedání ZO - 19.6.2019.pdf [0,19 MB]
Obec Luběnice
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
o konání 5.zasedání zastupitelstva obce Luběnice
<br>
Obecní úřad Luběnice v souladu s ustanovením § 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích,v platném znění,informuje o konání 5.veřejného zasedání zastupitelstva obce
Luběnice <.>
<br> Místo konání: Obec Luběnice,kancelář starosty obce v budově Obecního úřadu
Luběnice č.p.140
<br> Doba konání: 19.6.2019 v 17.00 hodin
<br>
Navržený program:
<br>
1.Schválení programu veřejného zasedání
2.Kontrola plnění usnesení z minulého veřejného zasedání
3.Projednání rozpočtového opatření
4.Projednání přijetí dotací na rok 2019
5.Projednání Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Luběnice
<br> – SK Luběnice
6.Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
<br> o umístění stavby č.IV-12-8016610/VB/001
7.Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IE-12-
<br> 8004530/VB/90
8.Informace starosty obce
9.Diskuse
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXX XXXXX,v.r <.>
starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.6.2019
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 18.3.2019
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3073853

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Luběnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz