« Najít podobné dokumenty

Obec Stříbrná - 67/19 - Støednìdobý výhled obce Støíbrná rok 2020-2024 - SCHVÁLENÝ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stříbrná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

67/19 - Støednìdobý výhled obce Støíbrná rok 2020-2024 - SCHVÁLENÝ
Příjmová část
<br> třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy třída 4 Přijaté dotace CELKEM
<br> Výdajová část
<br> třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje CELKEM
<br> Schodek/přebytek
<br> Financování třída 8 Zapojení zdrojů z minulých let
<br> "SCHVÁLENÝ" STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE STŘÍBRNÁ
<br> 2020
<br> 8 005 355,00 1 002 400,00 500 000,00 170 000,00 9 677 755,00
<br> 8 005 868,00 3 100 000,00 11 105 868,00
<br> -1 428 113,00
<br> 1 428 113,00
<br> 2021
<br> 8 202 207,00 1 015 600,00 450 000,00 170 000,00 9 837 807,00
<br> 9 909 229,00 1 500 000,00 11 409 229,00
<br> -1 571 422,00
<br> 1 571 422,00
<br> 2022
<br> 8 360 488,00 1 026 106,00 300 000,00 170 000,00 9 856 594,00
<br> 7 751 150,00 3 360 000,00 11 111 150,00
<br> -1 254 556,00
<br> 1 254 556,00
<br> 2023
<br> 8 441 884,00 1 037 927,00 350 000,00 170 000,00 9 999 811,00
<br> 8 029 811,00 1 970 000,00 9 999 811,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> M 76%
<br> 2024
<br> 8 481 684,00 1 084 373,00 300 000,00 170 000,00
<br> 10 036 057,00
<br> 10 098 895,00 2 000 000,00 12 098 895,00
<br> -2 062 838,00
<br> 2 062 838,00
<br> Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základníopříjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.Je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství,především v zabezpečení běžného provozu obce,nutné provozní údržby majetku obce a
<br> výdaje na investice <.>
<br> vyvěšeno: 12.června 2019 sejmuto:
<br> XXXX XXXXXXXXX starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3073851


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stříbrná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz