« Najít podobné dokumenty

Obec Svinčany - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zájmové sdružení k výrobě konzumních vjae, drůbežího masa a… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svinčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zájmové sdružení k výrobě konzumních vajec, drůbežího masa a odchovu kuřic [0,18 MB]
lllllllll||l|l||l|l||l|l||||l||lIllllllllll||||l|l|l|l|ll||||l|l|l
<br> MUPCXOOBYITUG
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ODBOR STAVEBNÍ Československé armády 1665,535 33 Přelouč
<br> Spiszn.: ST/12814/2014/Ný Č.j.: MUPC 12005/2019 Spís <.>,skart.znak 330,V,5 Vyřizuje: Novotný Tel.: 466 094 141 E-mail: |ubomir.novotnv©mestopreiouccz Datum: 10.6.2019 VEREJNÁ VYHLASKA
<br> OZNÁMENÍ o možnosn PŘEVZÍT PÍEMNOST
<br> Odbor stavební Městského úřadu Přelouč,jako stavební úřad příslušný podle a;.13 odst,1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění platném !( zahájení řízení (dále jen "stavební zákon"] a dle 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m uje subjektu Zájmové sdružení k výrobě konzumních vajec,drůbežího masa a odchovu kuřic,se sídlem (dle obchodního rejstříku) 533 61 Svinčany,IČ:-164 93 212,v obchodním rejstříku zapsané jako “zájmové sdružení právnických osob" možnost převzít písemnost označenou OZNÁMENÍ—OPRAVA,ZAHÁJENÍ NOVÉHO PRDJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENí vydanou stavebním odborem Městského Úřadu Přelouč dne 4.6.2019 pod č.j.MUPC 115532019,Adresát si může písemnost vyzvednout u odboru stavebního Městského úřadu Přelouč,v kanceláři č.217 v úřední dnv,tj.pondělí a středa v době 8:00 — 11:30 a 12:30 — 17:00 hodln,případně předem telefonicky
<br> dojednat s oprávněnou úřední osobu možnost vyzvednutí písemnosti v jiném termínu <.>
<br> Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů,patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou ve smyslu ust.š 25 odst,2 správního řádu <.>
<br> z/ l/b—J'7 f.í
<br> XXXXXXX XXXXXXX _ _-,„!(- _.<.>.vedoucí od boru
<br> Č.j.MUPC 120052019 m.2
<br> Toto OZNÁMENí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Přelouč a Obecního úřadu Svinčany,v písemném vyhotovení & elektronicky.Den vyvěšení a sejmutí se do určené
<br> doby nezapočítává <.>
<br> Po sejmutí OZNÁMENí svyznačenou dobou vyvěšení a sejmutí laskavé vraťte odboru s...

Načteno

edesky.cz/d/3073850

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svinčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz