« Najít podobné dokumenty

Obec Dobrná - Výpis usnesení ZO 05. 06. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobrná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vypis-z-usnesni-zo-05-06-2019.pdf
Obec Dobrná
<br> QU Dobrná 26 407 41 Dobrná
<br> IC: 00555975
<br> podatelna©obec-dobrna.cz,www.obec-dobrna.cz
<br> PŘEHLED USNESENÍ:
<br> USNESENÍ 1/05/06/2019 ZO Dobrná schválilo program jednání včetně doplněných bodů <.>
<br> Schváleno všemi přítomnými zastupiteli <.>
<br> USNESENÍ 2/05/06/2019 v „ ZO Dobrná schválilo navržené ověřovatele zápisu p.Stanislava Cerného a p.Sárku Strossovou <.>
<br> Schváleno všemi přítomnými zastupiteli <.>
<br> USNESENÍ 3/05/06/2019 ZO Dobrná schválilo doplnění fmančmho výboru obce Dobrná.Předsedu finančního výboru zvolilo p.Dagmar Hmaťukovou <.>
<br> Pro: 7 Proti: O Zdržel se: 0
<br> USNESENÍ 4/05/06/2019 ZO Dobrná projednalo a schvaluje ukončení členství ve finančním výboru sl.Pospíchalové Kristýny a jmenuje sl.Pospíchalovou Kristýnu předsedkyní kulturního výboru <.>
<br> Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O
<br> USNESENÍ 5/05/06/2019 ZO Dobrná projednalo a jmenuje XXXX XXXXX Lófelmana členem kontrolního výboru <.>
<br> Pro: X Proti: 0 Zdržel se: O
<br> USNESENÍ 6/05/06/2019
<br> ZO Dobrná projednalo a schvaluje dodatek smlouvy č.2/2019 o ceně odvozu a likvidace pneumatik za cenu 10.000,- Kč/t ke smlouvě č.314020546 5 Technickými službami Děčín na sběr,svoz a odstranění odpadu <.>
<br> Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O
<br> USNESENÍ 7/05/06/2019,ZO Dobrná projednalo a schvaluje záměr prodeje pozi 309/1 v KD.Brložec,jedná se o majetkoprávní vypořádání se SUS <.>
<br> Pro:7 Proti: O Zdržel se: O
<br> Obec Dobrná
<br> QÚ Dobrná 26 407 41 Dobrná
<br> IC: 00555975
<br> podatelna©obec-dobma.cz,www.obec-dobrna.cz
<br> USNESENÍ 8/05/06/2019 ZO Dobrná projednalo a schválilo revokaci usnesení č.8/ 12/09/2018 0 odpisu pohledávek za odpady.Tyto pohledávky budou vymáhány v celé výši po občanech obce <.>
<br> Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O
<br> USNESENÍ 9/05/06/2019 „ ZO Dobrná schválilo zlepšený hospodářský výsledek hospodaření MS Dobrná za rok 2017 ve výši 115.923,53 Kč <.>
<br> Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O
<br> USNESENÍ 10/05/06/2019 „ ZO Dobrná projed...

Načteno

edesky.cz/d/3073848

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobrná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz