« Najít podobné dokumenty

Obec Potůčky - Program 2. řádného jednání ZO Potůčky 20.06.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potůčky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3072-001.pdf
Obecní úřad Potůčky v souladu s ustanovením © 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Potůčky,svolaného starostou obce Vlastimilem Ondrou v souladu s 5 103 odst.5 zákona o obcích <.>
<br> Program 2.řádného zasedání Zastupitelstva obce Potůčky,které se uskuteční dne 20.06.2019 od 17:00 hod.V klubu SDH Potůčky
<br> Návrh na schválení programu jednání.Kontrola a revokace usnesení <.>
<br> Kontrola a revokace usnesení
<br> Návrh schválení rozpočtových opatření <.>
<br> Návrh na schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce a příspěvkové
<br> organizace za rok 2018 <.>
<br> 5.Žádost společnosti BPO spol.s.r.o.o souhlas se stavbou „Rozšíření prodejny Velta Free shop Potůčky“,žádost o udělení výjimky podle 5 99 odst.3 zákona č.183/2006 Sb.souhlas se stavbou uvnitř stavební uzávěry <.>
<br> 6.Žádost o pronájem pozemku části pozemku p.č.395/22 a p.č.370/1 ostatní plocha v k.ú.Potůčky o výměře 47,5 m2 <.>
<br> 7.Žádost o ukončení smlouvy o nájmu a smlouvy budoucí kupní dohodou a odpuštění sankcí,žadatelka paní M.V.— p.č.354/1 trvalý travní porost o výměře 681 m2,p.č.354/4 ostatní plocha o výměře 1003 m2 a části pozemku p.č.353/2 lesní pozemek o výměře cca 200 m2 vše v k.ú.Potůčky.Návrh na přidělení uvedených pozemků dalším žadatelům <.>
<br> 8.Návrh na pronájem pozemků č.426/1 o výměře 2028 m2 — trvalý travní porost,p.p.č.419/5 o výměře 2354 m2- trvalý travní porost,p.p.č.1195 o výměře 519 m2 ostatní plocha,p.p.č.1095/1 o výměře 5073 rn2 — ostatní plocha <,>
<br> p.<.> č.1095/11 o výměře 420 m2 — ostatní plocha,p.p.č.1095/9 o výměře 277 m — ostatní plocha,1095/ 10 o výměře 275 m2- ostatní plocha,vše
<br> v katastrálním území Potůčky předem určeným zájemcům - stávajícím nájemníkům zahrádek <.>
<br> 9.Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části objektu trafostanice v majetku společnosti ČEZ Distribuce,a.s.na pozemku č.19/2 v k.ú.Potůčky <.>
<br> 10.Návrh na odprodej pozemků pod traf...

Načteno

edesky.cz/d/3073845

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potůčky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz