« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec - Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - Bezdrátový rozhlas v Obci Ždírec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
oBEC ŽpÍnpc
Zdírec 34,336 0I Blovice
<br> RoZHoDNUrÍ o ZRUŠENÍ vÝnĚRovÉHo
ŘÍznxÍ
<br> Br,z;DnÁrovÝ RoZHLAS v oBCt ŽnÍnEC
<br> ZADAVATEL:
OBEC ŽuÍRBc,ŽoÍnnc 34,336 01 BLOVICE,IČ: 00257478,DIČz CZ00257478
<br> nuŠÍ
<br> Výběrové řizení,<,> Bezdrátový rozhlas v obci Ždirec,<,> <.>
<br> ooŮvouNĚNÍ
<br> Zadavate| si ve Výzvě k podaní nabídek,kapitole 8.ostatní ustanovení vyhradil právo zrušit
výběrové Íizení bez udéni důvodu <.>
<br> pouČnNÍ
<br> Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového tízeníje moŽno podat námitku.Lhůta pro podání
námitek je 5 dní od doručení informace o výsledku' resp.zrušení výběrového řizeni <.>
<br> Ye Zdirci dne 12.června2}I9
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXX <,>
zadavatel
<br> Elektronická úřední deska Obce Ždírecz
<br> Vyvěšení: 12.června2}I9
<br> Sejmutí: 28.ěervna201'9
<br> Jméno a příjmení: !c.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> mffiffi'o
<br> Úředni deska obce Ždírec:
<br> Vyvěšení: t2.čewna20l9
<br> Sejmutí: 28.ěervna 2019
<br> oBffiO IA\U

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz