« Najít podobné dokumenty

Obec Suchomasty - Zámecký mumraj 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Suchomasty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zámecký mumraj 2019
flfim
<br>
<br> Celé osazensfvo Image/m dam-Na Va’s sniefné zve na
<br> ZAMECKY MUMRAJ 2019
<br> Den plny divadla,her a nebefyéné zébavy!
<br>
<br> W KDY ? 5313:020019 KD E ? gaflfijeyszuiwgrcnéésrpech
<br> JEVI§TE,<,> MUSiLEK” HLAVNi JEVI§TE
<br>
<br> w“:
<br>
<br> Vedle sfejnojmenného rybnfka.Nachézf se na cenfrélnf [UL/Ce zémeckého parku <.>
10:00 Pejsek a koEiEka 11:30 ProzFeni mladého HoréEka
Divadlo D21 Divadlo D21
15:30 Her ules neboli Drako§lap 16:10 Tefy v zéplefu
Diva lo vzhflru nohama a Husi krky frailer
17:00 Na vlnéch C'rk“ TeTy
ZémeCké “méleCké SPOIQEM“ 16:35 Slavnosfni pFedsfaveni
<br> nového loga Koniklec
17:30 Béikanké odysea
<br> BrafFi v fricku
<br>
<br> Programem provézf
<br> Hombres
<br> DOPROVODNE AKTIVITY
<br> Hry v parku
(Ruské kuielky,DiskGolf,Pefanque a daléi)
<br> Vysfava dél naéich klienffi a fofografii z pFedchozich akci v zémecké kapli <.>
<br>
<br> ObEersh/eni zajiéféno <.>
<br> W‘F}
<br> A,M R
(1%

Načteno

edesky.cz/d/3073842

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Suchomasty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz