« Najít podobné dokumenty

Obec Suchomasty - Rozpočtové opatření č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Suchomasty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6
Obec Suchomasty.IČO 00233838 KEO4 1.5.15 UROOB
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu predlozeny ke sohválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy Par Po! orgl org2 N+z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 4111 98348 0.00 29 000.00 29 000,00 Neinvest.přij.ttansfery z všeobpokl <.>
<br> 4216 0.00 2 000 000.00 2 000 000 00 Ostatní investiční přijaté transfery ze
<br> 3 000 000 00 Převody z rozpočtových účtů.<.>.<.>.<.> * *.___ : 80 Prevody viastmm fandom v Primy celkem 0,00 5 029 000,00 5 029 000 00
<br> 114
<br> Obec Suchomasty,|čo 00233838
<br> KEO4 1.5.15 UR006
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 2341 6121 80 000,00 2 900 000,00 2 980 000,00 Budovy XXXX a stavby a ÍÍÍÍ' " šíjí X.: _ _ _ ': "_ Jigga-000,00 -_'_2_ _930 000,0017" dní _dílav zemedelské _kragtne 1) 3144 “5229 0,00 4 200,00 4 200,00 ost.neinvestiční transfery neziskovým & 2) 3144 5492 20 000,00 -4 200 00 15 500,00 Dary obyvatelstvu Ce'kemzapafř—IM 320 000001; ;-;'r-;' 0 00 3220“ 090,00 Skolyv 137er _
<br> 3314 5021 3 000,00 7 000,00 15 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 3314 5031 419,99 121,00 540,99 Povin.pojistné na 500.zah.& příspěvek
<br> __3314 5032 151,21 44,00 195,21 Povinné pojistné no verejné zd 0tn' -= _ __ _ _ _ _ _ Ý "-'Í-=8.57;1;2š)' ' "*ÝÍZÍ'ŠQIBSJÚO' _,;f_15_ 736,20 001395311; _ _ 3) 3639 5169 69 500,00 -1 600,00 67 900,00 Nákup ostátních 5luž00 4) 3639 6130 0.00 1 600,00 1 600,00 Pozemky ' ÍÍ,<.> Í,Í Í_'Í_Í f _ ",<.> QÍÍÍ,<.>.'._ ' ' ' ' _ 59250501' ' - _._ " ???! 15159 500 00 Komunální sluzby za uzemni mz“
<br> 3745 5031 30 000,00 40 000,00 ' 70 000,00 Povin.pojistné na 500.zab.& příspěvek
<br> 3745 5156 3745 7 580.00 5 151,00 12 731,00 Pohonné hmoty a maziva
<br> 3745 5156 31 420,00 -5 151,00 26 269,00 Pohonné hmoty a maziva
<br> 3745 5163 0,00 190,00 190,00 Služby peněžních ústavů
<br> 3745 5169 269 350,00 190,00 269 160,00 Nákup ostatních služeb.<.>,-- -- - - = 333 “350,00 __...

Načteno

edesky.cz/d/3073841

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Suchomasty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz