« Najít podobné dokumenty

Obec Neubuz - Záměr prodeje obecního majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neubuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje majetku Obora
“ Záměr obce prodat pozemek
<br> v jejím vlastnictví Obec Neubuz
<br> Obecní úřad Neubuz Neubuz,12.června 2019
<br> Obec Neubuz zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br> pozemky v katastrálním území Neubuz <.>
<br> Pozemek p.č.st 243 o výměře: 120 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
<br>.Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedených po- zemků <.>
<br>.Bližší informace lze získat u paní Zábojníkové,tel: 603 844 550,email: obec©neubuz.cz
<br>.Zájemci se mohou kdanému záměru vyjádřit a podat své nabídky,připomínky a náměty do 1.7.2019 do 12 hod.?
<br> (lla L- :
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX,starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne XX.6.2019 Sejmuto z úřední desky dne 2.7.2019

Načteno

edesky.cz/d/3073832

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neubuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz